Državni proračun je v rdečih številkah! Bonbončki premierja Šarca brez drugih potrebnih reform so naredili svoje!

Foto: Pixabay

28,5 MIO EUR znaša “luknja” državnega proračuna v prvih sedmih mesecih letošnjega leta. Podatek je “skomuniciralo” finančno ministrstvo, kot razlog pa navedlo izplačilo letnega dodatka upokojencem in vračilo preveč plačane dohodnine zavezancev.

V proračun 5,77 milijarde EUR prihodkov in 5,8 milijarde EUR odhodkov

Iz podatkov ministrstva je razbrati, da je v letošnjem letu za slabih 6 % več prihodkov, kar pomeni le, da “bonbončki” brez drugih reform že kažejo negativne posledice. Stroški so se namreč glede na lani povečali za slabih 8 %, slednje pa kot posledica višanja plač v javnem sektorju, socialnih ugodnosti (dvig denarne socialne pomoči), nižanje obdavčitve regresov…

Iz ministrstva za finance pa poročajo, da so se na strani odhodkov v prvih sedmih mesecih za kar 9,2 % povečala sredstva za plače in prispevke delodajalcev za socialno varnost zaposlenih v ožji državni upravi (na 787 MIO EUR) in za transfere v višini 6,5 % sredstva za plače in prispevke zaposlenih v širši javni upravi in javne zavode (na 1 MILIJARDE EUR). Povečali so se tudi transferi posameznikom in gospodinjstvom za slabih 12 %.

Sicer pa je prvih sedem mesecev leta 2019 zaznamovala izredna rast prihodkov proračuna s strani davkov od dohodkov pravnih oseb (povečanje za slabih 23 %) in DDV (za slabih 5 % več). 

Kaj prinaša “jesen proračuna” glede na ohlajanje gospodarstva, ki se že pozna tudi v Sloveniji, bomo spoznali kmalu.

Uredništvo