Danes je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1.074,43 eurov bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 eurov.

 

Minister Janez Cigler kralj je po posvetu s socialnimi partnerji našel kompromis med socialnimi partnerji. Upošteval negotovost tako na trgu dela in v gospodarstvu, ki jo še naprej povzročajo novi sevi covid-19, hkrati pa se je oprl na razmeroma ugodne makroekonomske napovedi v prihodnjih letih. Minister verjame, da je predlagana rešitev skupaj s skorajšnjo davčno razbremenitvijo ustrezna in je korak naprej pri blaženju posledic epidemije. Trenutno ima v EU med 21 državami z zakonsko določeno minimalno plačo sedem držav višjo kot Slovenija.

V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 eurov.

M. Z.