Vloga matere ali očeta oziroma druge osebe za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka od 15. 3. 2022 tudi v elektronski obliki na portalu eUprava

Od 15. 3. 2022 lahko vlagateljice in vlagatelji vloge za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka vlagajo tudi elektronsko na portalu eUprava. Za oddajo vlog je potrebna e-identiteta: digitalno potrdilo ali mobilna identiteta smsPASS. Roki za oddajo ostajajo enaki.

To prinaša številne prednosti, saj lahko vloge oddajo kadarkoli in kjerkoli, izpolnjevanje vloge pa je hitrejše, saj se podatki o vlagateljici ali vlagatelju na vlogo prenesejo samodejno iz uradnih virov in jih ni treba izpolnjevati ročno. Centrom za socialno delo teh podatkov ne bo treba dodatno preverjati, pridobljeni bodo namreč neposredno iz uradnih virov, prav tako pa bo večja tudi zanesljivost drugih podatkov, kot je davčna številka delodajalca, ki se bo v vlogo povzela iz uradnega registra.

Vlagatelji lahko potek reševanja vlog spremljajo na portalu eUprava in se naročijo na obveščanje o statusu reševanja vlog po e-pošti ali SMS sporočilih.

Janez Cigler Kralj (foto: gov.si)

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem dejal:

»Pozdravljam novo možnost oddaje omenjenih vlog na portalu eUprava. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se trudimo, da vsem uporabnikom približamo in poenostavimo koriščenje njihovih pravic, v tej smeri oblikujemo naše predloge in ukrepe.«

 

Tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik pozdravlja novo možnost oddaje omenjenih vlog: »Vsaka nova možnost elektronske oddaje vloge na varen način, od doma oziroma na daljavo, je za uporabnike izjemnega pomena, hkrati pa povečuje učinkovitost državnega aparata. Še toliko bolj pa je tak način oddaje vloge dobrodošel za mlade starše, ki imajo ob rojstvu otroka številne druge obveznosti.«

Vlagatelji in vlagateljice lahko vloge še vedno oddajo tudi osebno na centru za socialno delo, pošljejo po pošti ali skenirano po elektronski pošti.

C. U.

vir: MDDSZ