Enajst romskih centrov v Sloveniji

Na spletni strani Ministrstva za dom družino in enake možnosti, je pod številko JR 5443-2/2016 objavljen Javni razpis za vzpostavitev romskih centrov. Prijave so možne do vključno 6.6.2017 do 15.00 ure.
Ministrstvo bo za prijavitelje pripravilo eno informativno delavnico in sicer v petek 12.5.2017 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.

Cilj, ki ga ministrstvo zasleduje je vzpostaviti 10 romskih centrov na območju kohezijske regije VZHODNA SLOVENIJA ter 1 na območju kohezijske regije ZAHODNA SLOVENIJA. V romskih centrih se bodo izvajale aktivnosti, namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov  romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter izgradnji sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti, je zapisano na njihovi spletni strani. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo v Republiki Sloveniji.

Centri se bodo vzpostavljali v obdobju 2017-2021, na razpolago pa bo 1,68 MIO EUR sredstev iz evropskih virov in državnega proračuna.

Uredništvo