EU parlament podprl poostreno čuvanje zunanjih meja EU!

Foto: Pixabay

Obalna straža Frontex (Posodobljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo) bo v letu 2021 že štela 5.000 pripadnikov, konec leta 2027 pa kar 10.000. Dobila bo polna pooblastila za okrepljeno čuvanje zunanjih meja EU in bo sestavljena iz mejnih policistov in obalne straže znotraj Agencije Frontex. Za slednjo rešitev so se žr dlje časa zavzemali tudi EU poslanci iz vrst SDS.

Sicer pa so Evropski poslanci s širitvijo pooblastil in okrepljenim številom zaposlenih v Frontexu odgovorili na zaostrene razmere ob spoprijemanju z migracijami, okrepitvijo boja proti čezmejnemu kriminalu, zaščito temeljnih pravic in pomočjo pri učinkovitem vračanju tistih, ki niso upravičeni do zaščite.

Uredništvo