Kvalitetna ponudba izdelkov in lokalno pridelane hrane

Včeraj je Občina Turnišče v sodelovanju z društvi včeraj organizirala Ferenčovo senje. Turnišče je trške  pravice pridobilo že v času Marije Terezije, sejmarjenje pa naj bi v Turnišču potekalo že od leta 1896 naprej. Leta 1952 je komunistična oblast to prepovedala, od ustanovitve Občine Turnišče naprej pa Ferenčovo senje zopet vsako leto poteka v prvi polovici oktobra, na nedeljo v bližini praznika sv. Frančiška Asiškega.

Kot običajno je največ obiskovalcev sejem obiskalo pred ali po obisku dopoldanskih maš.  Na stojnicah so svoje izdelke ponujali izdelovalci ročnih del iz naravnih materialov, obrtniki, čebelarji, turniški vinogradniki in ženske iz društva kmetic.

Otroci so se lahko zapeljali s kočijo, odprt je bil čevljarski muzej, turniško kulturno društvo je od Polanščekove domačije do prireditvenega prostora pripravilo povorko v narodnih nošah ob spremljavi Prekmurske godbe Bakovci.

Župan Občine Turnišče Borut Horvat je v pogovoru za Pomurske novice izrazil veselje nad vsakoletno rastjo ponudbe. Obiskovalci s celega Pomurja na sejmu radi povprašajo po kvalitetnih  izdelkih domačih obrti in prehrambenih izdelkih.

 

Ob sejmišču je na prireditvenem odru ves čas sejma potekal spremljevalni program, ki ga je pripravilo turniško kulturno društvo v sodelovanju z glasbenimi izvajalci iz okoliških vasi, poskrbljeno je bilo tudi za dobro pijačo in hrano. Ferenčovo senje je v dvajsetih letih, odkar ga zopet redno organizirajo, del vsakoletnega družabnega dogajanja v Občini Turnišče.

M.S.