Zavod, ki ga vodi predsednik Sveta RTV Slovenija, prejel kar šestino razpisanih sredstev

Ministrstvo za javno upravo je objavilo prejemnike sredstev Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja podpornega okolja za nevladne organizacije 2023–2027, ki se financira iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij.

Na razpisu je izbranih 14 projektov nevladnih organizacij (NVO), ki bodo prejela sklepe o izboru in pogodbe o sofinanciranju. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za predmetni javni razpis, je 6.280.000€ za obdobje štirih let. Aktivnosti in izbrani programi bodo potekali do 31. decembra 2027, upoštevaje preverjanje  uspešnosti po dveh letih. Ministrstvo želi z razpisom med drugim prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju tako lokalnih kot regionalnih politik.

V oči bode podatek, da tretjino sredstev prejel Zavod za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, CNVOS,  s sedežem na Povšetovi ulici 37 v Ljubljani, ki ga vodi predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici. Na račun zavoda bo s strani države kapnilo kar 1.099.108,59€.

Forbicijevemu zavodu sledijo Zavod Nefiks, Inštitut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja iz Ljubljane (406.984,60€, zastopnica zavoda je Blazinšek Domenis Alenka), Zavod Tri, zavod za trajnostne skupnostne prakse iz Škofje Loke (380.847,35€, zastopnica Ana Pintar), Zavod Dobra družba, podpora in sodelovanje iz Brežic (328.988,96€, zastopnica Andreja Pavlin), Zavod PIP, pravni in informacijski center iz Maribora, (432.998,66€, zastopnik Bojan Golčar), Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS iz Velenja (458.999,29€, zastopnica Selma Filipančič Jenko), Zveza športnih društev Ravne na Koroškem (354.992,65€, zastopnik Bogdan Tušek), Kulturno izobraževalno društvo PINA iz Kopra (354.989,33€, zastopnika Borut Jerman in Urška Vezovnik), Ustanova Fundacija BIT Planota iz Grgarja v bližini Solkana (355.000,00€, zastopa jo Aliče Čubej), Ustanova Lokalna razvoja fundacija za Pomurje iz Martjancev (354.998,33€, zastopnik Bojan Vogrinčič), Zveza društev mladinski center Postojna (28.989,26€, zastopnik Tadej Živic), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (406.981,06€, zastopnici Branka Bukovec in Kristina Cigler) ter Društvo za razvoj in varovaje Geoss-a  iz Vač (354.987,00€, zastopnika Jožef Dernovšek in Alenka Dular Šivic).

Je morda k uspehu na razpisu prispevala tudi objava fotografije Forbicija z Josipom Brozom Titom v ozadju, ali pa ta fotografija le narekuje, za kakšen namen bodo porabljena pridobljena sredstva?

M.Z.