Generalni direktor RTVS Igor Kadunc bi 30 % dodatek na osnovno plačo zaradi Covid-19

Kadunc, generalni direktor RTVS bi še dodatek za t.i. Covid-19

Igor Kadunc, generalni direktor RTVS bi rad kar 30 % dodatek urne postavke osnovne plače za mesec marec in 25 % za mesec april. Vse zaradi dela v času epidemije na podlagi interventnega zakona ZIUZEOP.

Svetniki predlaganega sklepa, po katerem bi generalnemu direktorju RTVS Igorju Kaduncu za delo v času epidemije na podlagi interventnega zakona za mesec marec, in to od 13. marca, določili dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače, za mesec april pa dodatek v višini 25 odstotkov, niso izglasovali

Izid glasovanja je bil tesen, od 19 prisotnih svetnikov jih je namreč 9 glasovalo ZA sklep, 3 so bili PROTI, 7 pa se je glasovanja vzdržalo. Ker jih je ZA sklep bila manj kot polovica, predlagani sklep (po katerem bi Kadunc za delo v času epidemije za mesec marec prejel dodatek v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače in za mesec april 25 odstotkov, niso izglasovali).

Sicer pa je med svetniki potekala tudi precej burna razprava o neobjektivnem poročanju RTV SLO, kjer se je celo izpostavljal politični aktivizem določenega dela novinarjev in urednikov. Znano namreč je, da je v času epidemije in vse od sestave nove vlade, ki je prisegla v petek 13.3. bilo v informativnem programu zavestno prikrito dejstvo, da je aktualna vlada v izjemno zahtevnem času epidemije »pravzaprav storila nekaj nemogočega« in si za to zasluži pohvalo, tako Kmetič, programski svetnik RTVS.

Uredništvo