Občina Moravske Toplice med razvitejšimi v Pomurju

Župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač se je odzval na, po njegovem mnenju, neresnične navedbe o delu in aktivnostih Občine Moravske Toplice. Glavač ocenjuje, da so se govorice pojavile v kontekstu poskusov volilnega boja. Ker so s tem bili izpostavljeni tudi zaposleni na občinski upravi in člani občinskega sveta, čuti dolžnost, da se na neresnice odzove.

Trajnostni turizem Moravske Toplice (foto: zajem zaslona)

Razvitosti občine po besedah Glavača ni mogoče ocenjevati le po koeficientu razvitosti, ki ga pripravlja ministrstvo za finance za potrebe dodelitve odstotka sofinanciranja investicij iz državnega proračuna. Koeficient vsebuje kazalnike, na katere občina nima neposrednega vpliva, poleg tega nižji koeficient pomeni, da je obseg sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna višji in je posledično občinski proračun manj obremenjen.

Veliko bolj merodajni sta ISSO analizi Zlatega kamna iz leta 2018 in 2022, na podlagi katerih so Moravske Toplice v obdobju 2014-2018 med najbolje uvrščenimi na področju izobrazbe, kjer je bila občina prejemnica področnega certifikata zaradi doseganja standarda občine dobrega življenja na določenih področjih. Na področju socialne kohezije po odhodkih za varstvo otrok in družine je občina uvrščena na visoko šesto mesto v Sloveniji po vrednosti na prebivalca, na področjih gospodarstva in okolja pa blizu zlate sredine.

Otvoritev prenovljene DOŠ Prosenjakovci (foto:moravske-toplice.si)

Pri investicijah v gospodarstvu je občina izboljšala svojo uvrstitev za 102 mesti, do preobrata je prišlo tudi na področju podjetniške dinamike. Glavni razvojni izzivi, s katerimi se občina sooča, pa so praviloma tisti, ki so značilni za celotno pomursko regijo. Nizki indeks življenjskega standarda je povezan predvsem z nizkimi bruto prejemki občanov, zaposlenih v dejavnostih z nizkimi plačami.

foto: moravske-toplice.si

V najnovejši analizi iz leta 2022 se Občina Moravske Toplice glede na svoj razvojni položaj uvršča na 107. mesto in v svoji regiji precej izstopa, saj nekoliko boljši rezultat dosegata le regijsko središče Murska Sobota (83. mesto) in Gornja Radgona (104. mesto).
Kot kaže ISSO analiza 2022, so bili ugotovljeni pomembni premiki pri priseljevanju, podjetniški dinamiki, brezposelnosti, rasti števila delovnih mest, gradnji novih stanovanj, zmanjšanju količin odpadkov in podobno.

Za v bodoče Glavač napoveduje skrbno spremljanje področja bega možganov in kazalnikov blaginje ter zdravja, ki trenutno niso najboljši. “Obstajajo področja, kjer so možne izboljšave in področja, kjer imamo še precej rezerv, zato pa so tudi moja vrata in vrata občine vselej odprta za tiste, ki se čutijo sposobne prispevati konstruktiven predlog v smeri boljšega življenja naših občank in občanov. Ti so bili in bodo dobrodošli tudi v času izven volilne kampanje,” je zaključil Glavač.

M.Z.