Vlada določila besedilo predloga Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev

Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku.

Predlog Zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev določa nov dodatek v višini 600€ (bruto) mesečno. Gre za dodatek, ki se bo izplačeval vsem upravičencem v nominalnem znesku. Višina dodatka ne bo odvisna od osnovne plače niti od specifike opravljanja posamezne funkcije, ampak bo izplačana v enaki višini vsem upravičencem. Dodatek se začne izplačevati pri plači za januar 2023 (izplačilo v februarju 2023).

Predlog zakona določa krog upravičencev do dodatka; to so funkcionarji sodne oblasti, ki so sodniki, in funkcionarji državnega tožilstva. Dodatek bo sodnikom in državnim tožilcem pripadal do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema in odprave nesorazmerij v plačah iz 6. točke Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, vendar najdlje do 31. decembra 2023.

Po nujnem postopku je mogoče predloge zakonov obravnavati le, če gre za interese varnosti ali obrambo države, odpravo posledic naravnih nesreč ali preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države.

Če v katerega izmed naštetih razlogov spada tudi možnost, da zaradi suma korupcije predsedniku vlade Robertu Golobu odredijo pripor, je nujni postopek vsekakor upravičen.

Bo vlada v kratkem v Državni zbor poslala še predloge o začasnih dodatkih gasilcem, policistom, učiteljem, negovalcem v domovih starejših, …? Očitno se pri vseh drugih ne mudi tako, da bi moral državni zbor zakon sprejeti po nujnem postopku.

M.Z.