10 dodatnih zaposlitev Luki Mesecu

Vlada je sprejela sklep, da se Zbirni kadrovski načrt (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024 spremeni tako, da se dovoljeno število zaposlitev pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poveča za 10 dovoljenih zaposlitev.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sredstva za stroške dela zaposlenih javnih uslužbencev zagotovi v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu, sredstva pa se zagotovijo iz proračuna RS za leti 2023 in 2024.

M.Z.