Nevladniki imajo preveliko moč pri odločanju

V Forumu za kmetijstvo in podeželje pri SDS so se ta teden ostro odzvali glede dogodka na kmetiji v okolici Krškega, ko je s pomočjo veterinarske inšpekcije prišlo do jasne zlorabe zakona in nezakonitih posegov na kmetijah. Ob tem poudarjajo, da so v SDS že ob sprejemanju zakona opozarjali, da daje ta zakon nevladnikom občutno preveliko moč.

Na temo aktualnih razmer v kmetijstvu je včeraj v Križevcih pri Ljutomeru potekala okrogla miza, na kateri so o perečih vprašanjih s pomurskimi kmeti spregovorili bivši kmetijski minister dr. Jože Podgoršek, direktor Kmetijske zadruge Ljutomer – Križevci in bivši svetovalec za razvoj podeželja na soboškem Kmetijsko gozdarskem zavodu Slavko Petovar in ekološki kmetovalec ter bivši kmetijski svetovalec Alojz Štuhec. Pogovorni večer je vodil Dominik Štrakl.

 

Podgoršek je med drugim izpostavil, da je kot minister pri oblikovanju predlogov zakonov s področja kmetijstva intenzivno vodil dialog z vsemi deležniki. Le z usklajevanjem je bilo mogoče priti do kompromisov, ki pa sicer za vse deležnike nikoli niso idealni.

Aktualna vlada je ubrala drugačno pot in se poslužila avtoritarnega pristopa, ki ga je v preteklosti najbolj očitala Janševi vladi. Zakon o zaščiti živali so sprejeli kljub nasprotovanju kmetijske in veterinarske stroke. Kot posledica se je četrti dan veljavnosti zakona zgodil škandal, ko je inšpekcija na podlagi prijave nevladnice, ki o kmetijstvu in reji živali nima pojma, izdala sklep za odvzem 24 glav govedi. Sprejeta zakonodaja torej omogoča evidenten način delovanja veterinarske inšpekcije, ki se v sodelovanju z nevladnimi organizacijami lahko maščujejo nekaterim kmetom.

Slavko Petovar, ki je v preteklosti veljal za enega najboljših svetovalcev za razvoj podeželja na soboškem Kmetijsko gozdarskem zavodu, je poudaril izjemen pomen družinskih kmetij, ki pa žal v mandatu Golobove vlade s sprejemanjem neustrezne zakonodaje izgubljajo svoj pomen in praktično izginjajo.

Slavko Petovar

 

Alojz Štuhec je opozoril, da ne moremo pričakovati popolne samooskrbe na vseh področjih, saj zaradi podnebnih razmer in naravnih danosti Slovenije to ni mogoče. Lahko pa bi bili samooskrbni pri svinjskem mesu (trenutno le 30%), zelenjavi in jajcih, pri katerih je v zadnjem obdobju samooskrba padla.

Dr. Jože Podgoršek in Alojz Štuhec

Pomurski kmetovalec Štefko Jogec je poudaril, da pri odločanju o kmetijski zakonodaji imajo nevladne organizacije, ki čisto nič ne prispevajo k prehranski samooskrbi, preveliko moč. V posvetovalnih telesih ministrstva za kmetijstvo so tako z argumentom moči in preglasovanjem bili predlogi kmetov zavrnjeni. Jogec je glede prihodnosti kmetijstva zelo skeptičen. Mladih ljudi v kmetijstvu ne bo, če si s kmetijstvom ne bodo mogli ustvariti človeka dostojnega življenja.

M.Z.