Gospodarsko podjetniški forum Pomurske regije na prihodnje srečanje vabi ministra Černača

Podjetniki se organizirajo pod okriljem Gospodarsko podjetniškega foruma Pomurske regije

V petek, 2. oktobra so se v Murski Soboti pod okriljem Gospodarsko podjetniškega foruma Pomurske regije sestali podjetniki

V petek, 2. oktobra so se v Hotelu Zvezda pod okriljem Gospodarsko podjetniškega foruma Pomurske regije sestali podjetniki. Kot je dejal koordinator foruma, mlad podjetnik Matej Magyar, se je v času spopadanja s svetovno epidemijo “doma” zgodilo tudi veliko dobrega. “Dobili smo novo vlado, ki se je izkazala za več kot sposobno in je kljub zunanjim pritiskom ostala trdna in uspešno realizirala svoje kratkoročne cilje. Bili smo med prvimi, ki so ponovno odprli meje, ter sloveli po svojem uspehu v boju proti virusu.”

“Dobili smo novo vlado, ki se je izkazala za več kot sposobna in je kljub zunanjim pritiskom ostala trdna in uspešno realizirala svoje kratkoročne cilje. Bili smo med prvimi, ki so ponovno odprli meje, ter sloveli po svojem uspehu v boju proti virusu”

Magyar je spomnil, da je predsednik vlade odlično izpogajal sredstva za naložbe v novi finančni perspektivi, t.i. sredstva iz Programa okrevanja pa bodo priložnost, da gospodarstvo lažje “prebrodi” čase negotovosti. Kot so pomurski podjetniki strnili, je sedaj nastopil čas, da “sodelujemo in tako gospodarstvo spet postavimo na noge ali celo izboljšamo pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v preteklosti”. Prihaja čas, ko je še posebej potrebno izpostavljati birokratske ovire, ki hromijo uspešnost podjetništva in prisluhniti gospodarstvu, ki si želi, da ga država obravnava kot partnerja, je bilo slišati med podjetniki. S strani nadzora državnih organov si želijo, da bo končno na prvem mestu njihova svetovalna vloga, saj se samostojni podjetniki in mikro podjetja predvsem morajo posvečati delu in ne slediti premnogi zakonodaji.

Nastopil je čas, da “sodelujemo in tako gospodarstvo spet postavimo na noge ali celo izboljšamo pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v preteklosti”

Na petkovem srečanju se je spet jasno slišalo, da je malo in srednje podjetništvo steber slovenskega gospodarstva in je preko številnih podjetnikov najbolj zaslužno za gospodarski vzpon Slovenije v zadnjih letih. Da bi se pomen podjetništva ohranil in še pospeševal tudi sedaj, je v sklopu pobude SDS nastal Gospodarsko podjetniški forum, ki v svoje vrste vabi podjetja. Samo z množičnim združevanjem bomo postali močan center vpliva na sprejemanje predpisov, ki oblikujejo gospodarsko oziroma podjetniško okolje v Sloveniji.

“Aktivnosti foruma so zasnovana tako, da bodo članom jemale čim manj časa ter jim hkrati omogočale kar največ stikov v okviru sorodnega podjetniškega okolja. Članstvo oziroma sodelovanje v Gospodarsko podjetniškem forumu ni pogojeno s članstvom v SDS”

Uredništvo

 

 

 

 

Gospodarski forum SDS