Gospodarstvo poziva Vlado RS k razumu glede zahtev sindikatov javnega sektorja!

V naslednjem tednu bomo spremljali kar tri stavke, ki so jo pripravili sindikati javnega sektorja. V ponedeljek bodo stavkali policisti, v torek javni uslužbenci zdravstva in socialnega varstva (medicinske sestre, bolničarji, vzdrževalci, kuharji…) ter v sredo vrtci ter osnovne in srednje šole. To, kar je zakuhala vlada in z omogočanjem nepremišljenega zaposlovanja (več kot 8.300 novih zaposlitev samo v zadnjih dveh letih) ter dviga plač določenim skupinam znotraj enotnega plačnega sistema, je pogajalski maneverski prostor naredilo nevaren, odločitve pa bodo žal puščale dolgoročne posledice. Kdo bo potegnil “najkrajšo”?

Gospodarstvo svari, da bodo nerazumne zahteve javnega sektorja v primeru popuščanja s strani Vlade RS imele dolgoročne posledice!

Kot vemo, se gibljejo stavkovne zahteve v okvirih cca. 1 milijarde evrov. Tisto, kar sindikalni pogajalci zahtevajo v prvi vrsti, je vrnitev plač na raven, ki so veljale pred veljavnostjo t.i. ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ). Ukrep je namreč javnim uslužbencem znižal plače (plačno lestvico) za cca. 8%, zamrznil možnost dviga plač, napredovanj, nagrajevanj iz naslova delovne uspešnosti…praktično vse do danes. V lanskem letu, ko je slovenskemu gospodarstvu začelo iti bolje, pa so prve pritiske izvedli zdravniki, nato še policisti in val težav zaradi enostranskih “dogovorov” je sedaj tu.

Vodilni predstavniki gospodarstva, pod kateri poziv so se podpisali predsednik GZS Boštjan Gorjup, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, predsednik Združenja Manager Aleksander Zalaznik ter predsednika Britansko-slovenske ter Nemško-slovenske Gospodarske zbornice, pozivajo Vlado RS k nepopustljivosti glede nerazumnih zahtev javnega sektorja. Opozarjajo, da iz proračuna RS že sedaj za plače javnega sektorja namenjamo za 1,3% več sredstev, kot je to v povprečju EU (cca. 550 MIO EUR), vsak nov “kompromis” pa bi konkurenčnost RS samo še poslabšal. Nadalje opozarjajo, da so že sedaj plače v javnem sektorju v povprečju za 270 EUR višje, kot v zasebnem, vsako popuščanje pa bo razmerja javno-zasebno le še poslabšalo.

Na račun popuščanja ohromitev investicij ali težave na področju socialnih transferjev!

Najslabše, kar se je lahko zgodilo, je sedaj pred nami. Namesto, da bi Vlada RS naredila javni sektor bolj kakovosten, učinkovit in produktiven, je dovolila nova zaposlovanja in vso breme neuspešnosti “zlila” na nič krive javne uslužbence. Le ti poznajo resnico, še posebej tisti, ki že kar nekaj let prejemajo minimalno plačo, mnogi visoko izobraženi kadri celo podpovprečno plačo…Drži, da bo vsako popuščanje sprožilo težave, toda, vso odgovornost za “šolski” pristop morajo sedaj nositi pogajalci.

Bo končno Vlada RS prevzela odgovornost in sprožila razbremenitev stroškov dela delodajalcev in tudi sama prispevala k ovišanju neto plač zaposlenim?

Uredništvo