Gradnja Mensane v Murski Soboti je bila SD politična prevara vseh občank in občanov pomurskih občin!

Foto: Zajem zaslona

Vsi so vedeli, da Cerop lahko izvaja tiste investicije, ki bodo neposredno služile opravljanju dejavnosti, za katero je podjetje ustanovljeno, torej za izvajanje storitev JGS, neposredno povezane za ravnanje z odpadki

Danes se lahko direktor Cipot pohvali, da je vzpostavil odličen poslovni model delovanja t.i. središča Cerop (Center za ravnanje z odpadki Puconci). Zeleni rudnik so ga poimenovali. V njega vsakodnevno romajo odpadki iz vseh 27 pomurskih občin in tudi od nekaterih drugih iz Slovenije. Direktor, prej večletni župan občine Moravske Toplice, je poznan kot prekaljen “maček številk”, zato se je kmalu po tem, ko so mu župani zaupali ta stolček, podal v posel in priložnost našel v tržnih dejavnostih. Znano namreč je, da občine kar 1/2 sredstev, ki jim pripada iz naslova poslovnega najema, vračajo v proračun Cerop.

Zgodi se CERO Puconci po letu 2005, prvo odlagališče “sega” v leto 1989, sledi nadgradnja, t.i. prva faza nadgradnje

Zametki odlagališča z odpadki sega že v leto 1989, ko se tu “zgodi” prva deponija. Sledi nadgradnja te v prvi fazi, ko se vzpostavijo upravni in drugi objekti v letih 2006-2008, potrebni za ravnanje z odpadki v skladu z zakonodajo.  Vrednost investicije je znašala slabih 10 MIO EUR. Občine so prispevale plačilo DDV (dobrih 10% celotne investicije), proračun RS je prispeval 5.5 MIO EUR, proračun EU pa 3.3 MIO EUR.

V drugi fazi se CERO Puconci nadgradi s ciljem znižati količino odloženih odpadkov na odlagalno polje (z že novim imenom RCERO Puconci

Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza je bil uvrščen v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture in opredeljen kot celovit projekt z namenom zagotavljanja urejenega ravnanja z odpadki na območju sedemindvajsetih občin pomurske regije. Cilj projekta je bil zmanjšanje količine odloženega preostanka odpadkov za 23,2 tisoč ton (v letu 2006 34,7 tisoč ton, planirano v letu 2013 11,5 tisoč ton). S to investicijo se je izvedla biološka obdelava kot nadgradnja postopka mehanske obdelave odpadkov iz I. faze in širitev deponije na razpoložljivem območju centra. Investicija je bila ocenjena na 23,2 MIO EUR, od tega so občine prispevale 6,7 MIO EUR (od tega 3,9 MIO EUR za DDV preko občine Puconci), 1,2 MIO EUR iz okoljske dajatve (zadržuje se na računu Cero iz naslova plačil iz položnic), 8,5 MIO EUR je prispevala EU in 6,8 MIO EUR RS.

Do tu vse lepo in prav, sledi premnogo poskusov zlorab namenskih sredstev ravnanja z odpadki, najprej Mensana (Medgeneracijsko središče Murska Sobota)

Leta 2014 se politika v Murski Soboti zamenja. “Sobota” izvoli novega župana iz vrst SD Aleksandra Jevška. Znano je, da tudi Franc Cipot, direktor Cero Puconci, spada zraven. Takrat ima Jevšek še posebej močno zaledje iz vrst SD ter prvega tesnega podpornika Dejana Židana. Ta se celo osebno sprehodi z Jevškom do volilne skrinjice. Vse zrelo za obvladovanje ogromne količine denarja, ki se zbirajo za ravnanje z odpadki. “Prvo bomo uredili sramoto Murske Sobote, staro Družbeno prehrano”, je verjetno bil dogovor nekje v sproščenem okolju, po navadi je to Oaza v Mlajtincih. Vsi se seveda zavedajo, da je potrebno projekt zapeljati tako, da bo čim manj “dišal” po medgeneracijskem središču, po stanovanjskih kapacitetah…In župani dvignejo roke v podporo, skrito pred očmi občinskih svetov, skrito pred očmi javnosti. Zgodba za Soboto se sliši odlično! Kmalu se stanovanja prodajajo. Kupci po njih tudi povprašujejo. Sprva smo predvidevali 16 stanovanj, vendar je bilo potreb za poslovni del več, zato smo štiri stanovanja spremenili v pisarne socialnih podjetij”, tako v izjavah ob otvoritvi Mensane leta junija 2018. V Mensani je zaživelo še 14 podzemnih garaž, 80 zunanjih parkirnih prostorov, prostori za ponovno uporabo starih predmetov ter restavracija. “Idejo o ponovni uporabi predmetov smo še razširili in nastala je zasnova za medgeneracijsko središče s številnimi dejavnostmi, ki temeljijo na sobivanju generacij ter varovanju in skrbi za okolje”, so složno in soglasno podprli projekt župani, je takrat v izjavi za javnost povedal Franc Cipot.

“Idejo o ponovni uporabi predmetov smo še razširili in nastala je zasnova za medgeneracijsko središče s številnimi dejavnostmi, ki temeljijo na sobivanju generacij ter varovanju in skrbi za okolje”, so složno in soglasno podprli projekt župani, je takrat v izjavi za javnost povedal Franc Cipot

Veliko veselja je bilo ob otvoritvi, zgodba uspeha je (pre)kmalu utihnila, mediji so pisali nekaj malega, toda dovolj, da je projekt pod drobnogled vzelo Računsko sodišče. Kljub vsemu, da ga, kot predsedujoči, vodi Tomaž Vesel, ki je znano bolj naklonjen levim političnim strankam, se zelo pozno, toda zgodi, epilog. Negativno mnenje z mnogimi ukrepi! Tudi z dokaj jasnim “signalom”: “Odprodajte Mensano!

Konec leta 2016 in v začetku leta 2017 se že dogaja nov poskus zlorabe namenskih sredstev, nakup radia Murski val d.o.o.

Cero Puconci prejme s strani podjetja GMT d.o.o. ponudbo za odkup 60% lastniškega deleža v podjetju radia Murski val d.o.o. Podjetje v dopisu piše, da ima resnega kupca njihovega deleža v višini 540.000 EUR. Za dopisom stojijo nekateri župani, ni skrivnost, da naj bi se v podjetju GMT oglasila sedanji murskosoboški župan Jevšek in bivši lendavski župan Blažek. Cero bi nakup solastniškega deleža z opravičevanjem javnega interesa opravil iz lastnih sredstev (nerazporejeni presežki prejšnjih let iz poslovanja na tržnem delu). Sledi zanimiv manever: “Občine se zavezujejo, da bodo del sredstev, ki jih sedaj predstavlja 50% sredstev iz naslova najema in so namenska sredstva za investicijska vzdrževanja in investicije), namenila za razvojno dejavnost podjetja Cero! Tako bi občine v letih 2018, 2019 in 2020 na svojem računu ohranile namesto 50% le 33,3 % letne najemnine.

Tako bi občine v letih 2018, 2019 in 2020 na svojem računu ohranile namesto 50% le 33,3 % letne najemnine

Na srečo, do nakupa radia Murski val d.o.o s strani Cero Puconci (beri občin) ni prišlo. Udarila sta se namreč stranka SD (Jevšek) in SMC (Marjan Gujt). Znano namreč je, da ima svoj delež v podjetju radiu Murski val d.o.o. tudi Denis Čeh, ki ga še danes Gujt kot bivšega zaposlenega “ne more”, Čeh pa ima v pogodbi kot solastnik radia zelo močno varovalko. Brez njega do prevzema oz. v kolikor njegovega soglasja ni, ne more priti niti do odkupa solastniškega deleža. Ravno “trčenje interesov” dveh strank in sovraštva iz preteklosti, do nakupa radia s strani občin (beri Cero) ni prišlo. Spomnimo, da so se takrat župani za zaprtimi vrati celo sprli, saj je dogovor ravno za temi vrati bil dogovorjen, podpora pa izražena (glej zapisnik občine Križevci, 10. točka dnevnega reda Nakup deleža v družbi radia Murski val d.o.o..

Da Računsko sodišče RS nima prav, kot to trdi murskosoboški župan Aleksander Jevšek je veliko zavajanje in manipulacija, samo iz razloga, da zadeva čim prej utihne

V svojem sporočilu za javnost murskosoboški župan v ločenem mnenju pove, da mnenje Računskega sodišča RS spoštuje, se pa z njim ne strinja. Vsi vemo zakaj. Očitke, da gre za ne transparentno početje mu je očitala že stranka SDS. Slednja pa je v imenu svetniške skupine celo zahtevala vse sklepe Cero Puconci, vezane tako na Mensano, kot tudi na Murski val in druge. Jevšek sklepa ni realiziral! Razumljivo! Da za projektom Mensana stojijo ne samo zlorabe proračunskih sredstev občin, ampak močno gnezdo političnih botrov stranke SD, se Računsko sodišče seveda ne bo ukvarjalo. To je izziv za protikorupcijsko komisijo, organe pregona ipd! Vprašanje seveda je, ali se bodo slednji zganili in opravili svoje delo! Ali bodo?

Da za projektom Mensana stojijo ne samo zlorabe proračunskih sredstev občin, ampak močno gnezdo političnih botrov stranke SD, se Računsko sodišče seveda ne bo ukvarjalo. To je izziv za protikorupcijsko komisijo, organe pregona ipd! Vprašanje seveda je, ali se bodo slednji zganili in opravili svoje delo! Ali bodo?

B.P.

p.s.

Center Cero Puconci pokriva območje 1.337 km2 z nekaj manj kot 125.0000 prebivalcev, z zbranimi 46.000 ton komunalnih odpadkov letno, je prebrati na spletni strani podjetja. Računsko sodišče je jasno in konkretno: “Mensana je financirana iz dobičkov, ki bi morali nižati ceno gospodarske javne službe, zaradi katere je bilo podjetje tudi ustanovljeno”! To pa pomeni nižji zneski na položnicah gospodinjstev Pomurja!