Naloga miňstrice je zaščita vseh prebivalcev, tudi Slovencev!

V Sloveniji že od pričetka volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami beležimo porast števila nedovoljenih prehodov meje s Hrvaško. Že takrat je sedanji predsednik vlade Golob napovedal umik zaščitnih ograj na meji z nšo južno sosedo. Kljub opozorilom tujih obveščevalnih služb o kopičenju prebežnikov na jugu Balkana si ne Golob, ne ministrica Bobnarjeva nista premislila in po prevzemu oblasti začela z odstranjevanjem ograj.

V Slovenski demokratski stranki so že pred volitvami Goloba opozarjali, da je takšna retorika škodljiva za državo in da bodo posledice negativne za celotno Evropo. Po stotih dneh Golobove vlade se je izkazalo, da so bila opozorila utemeljena. Število nedovoljenih prehodov meje narašča iz tedna v teden, ministrstvo pa nadaljuje z odstranjevanjem ograje. Še več. Ministrica Tatjana Bobnar celo s svojimi izjavami zavaja javnost.

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na včerajšnji novinarski konferenci spregovoril o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar, ki jo je poslanska skupina SDS vložila v parlamentarni postopek.

Interpelacijo so vložili zaradi iočitne zlorabe funkcije, zavajanja javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji Slovenije in varnostnimi ter političnimi posledicami odstranitve zaščitne ograje, nedoslednega izvajanja zakonov, samovolje, malomarnega opravljanja dela, opustitve dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč ministrice pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice.

(Foto: Nova 24TV)

Ministrici očitajo tudi opustitev dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji Slovenije ter zavajanje javnosti v zvezi s tem, opustitev dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb ob dogajanju povezanem s skupino zbranih okoli Fotopuba.

Po besedah Grimsa je naloga ministrstva med drugim tudi varovanje zunanjih meja Republike Slovenije, kar pomeni, da je dolžnost ministrice, da stori vse, da preventivno in operativno – s pomočjo Policije – preprečuje ilegalne prehode meje. Leta 2017 je na ozemlje Slovenije protizakonito vdrlo 1934 ilegalnih migrantov; leta 2018 že 9162; leta 2019 kar 16.252. Leta 2020 je to upadlo na 14.635, in lani na 10.067. V letošnjem letu pa se je, glede na lansko leto, število vdorov ilegalnih migrantov spet bistveno povečalo, in vse kaže, da bo dosežen nov neslavni rekord.

V obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2022 je bilo obravnavanih 11.409 ilegalnih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju smo obravnavali 5.914 ilegalnih prehodov. Število ilegalnih prehodov se je torej praktično podvojilo glede na predhodno leto v primerljivem obdobju.

Porast je tako velik, da je v času do konca avgusta zabeleženih že za več kot 13 % več vdorov ilegalnih migrantov na ozemlje Republike Slovenije kot v celotnem lanskem letu. Največ ilegalnih prehodov je obravnavala PU Koper, in sicer skoraj polovico vseh. Z opaznim povečanjem števila glede na enako lansko obdobje sledi PU Novo mesto z deležem tretjine.


Še slabše je stanje na področju zlorab v zvezi s prošnjami za azil. Obravnavanih je bilo 10.183 izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Število je večje za 289,9 % od primerljivega lanskega obdobja, ko je bilo evidentiranih 2.632 namer.

Največ vlog je bilo od državljanov Afganistana (približno 18 %), ostalo so državljani Bangladeša, Pakistana, Indije, Burundija, Iraka, Kube in drugi. Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.

Foto: Pixabay

Zaščitne ograje so se na zunanjih mejah držav članic Evropske Unije izkazale za najboljšo preventivno obliko zaščite držav pred vdorom ilegalnih migrantov. V zadnjem obdobju je dokončala odlično zaščitno ograjo v skupni dolžini več kot 1400 km Poljska in poskrbela za ustrezno zaščito ograje ter poti ob njej. Po vseh dosegljivih informacijah se je po dokončanju ograje število ilegalnih migrantov iz Belorusije zmanjšalo na praktično nič.

Za Poljsko je ograjo dokončala Litva, Latvija ograjo pospešeno gradi, prav tako pa še nekaj drugih držav. Samo v Sloveniji ministrica za notranje zadeve zaščitno ograjo odstranjuje, poleg tega pa se, namesto s preprečevanje vdorov ilegalnih migrantov na ozemlje Slovenije in torej z zagotavljanjem varnosti ter zakonitosti, ministrica Bobnarjeva v zadnjem obdobju več ukvarja s pripravami na »integracijo« ilegalnih migrantov na osnovi koncepta »multikulturnosti«, čeprav to sploh ni njena pristojnost in je od koncepta »multikulturnosti« na koncu odstopila celo njegova nekdanja največja zagovornica Angela Merkel, ki je morala priznati, da je povsem zgrešen, nevaren, in da nikjer ne deluje.

Sosednje države na opuščanje preventivnih ukrepov, kot je zaščitna ograja, gledajo z zaskrbljenostjo. Ukrepe proti Sloveniji namreč že uvajajo in še dodatne zaostritve preučujejo v Avstriji, zaskrbljenost je izrazila Madžarska, nezadovoljstvo je vse večje v Italiji, zlasti v pokrajinah blizu naše meje.

Nesprejemljivo in posebej zaskrbljujoče pa je tudi zavajanje ministrice Bobnarjeve, ki v izjavah in uradnih objavah ministrstva načrtno enači begunce z ilegalnimi migranti. To je do pravih beguncev iz Ukrajine skrajno krivično in žaljivo, hkrati pa kaže na naklep, da se ne glede na zakonodajo, ilegalne migrante sprejema in »integrira« na stroške slovenskih davkoplačevalcev.

Vrata svojega doma ne zaklepamo zato, ker bi sovražili tiste zunaj, ampak ker imamo radi tiste v njem in jih hočemo zaščititi. Država je skupni dom vseh, ki tu živimo in zato smo s predpisi regulirali, kdo lahko vstopi, kje, in na kakšen način,” je dejal poslanec.

Celotno tiskovno konferenco si lahko ogledate v spodnjem posnetku.

M.Z.