Predsednica parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti sklicala nujno sejo

Na predsednico Komisije Evo Irgl so se z željo, da jih podpre v prizadevanju za čisto pitno vodo, obrnili v Ljudski iniciativi »Za čisto pitno vodo v Ljubljani«. Irglova se je na njihovo peticijo odzvala in za 13. april 2023 ob 16:00 sklicala nujno sejo Komisije, na katero je povabila tudi predsednico države Natašo Pirc Musar in ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Kot so v Civilni iniciativi zapisali v peticiji, že Ustava v 70. členu določa, da ima vsakdo pravico do čiste pitne vode. Kot pišejo, imajo v Ljubljani danes eno najboljših pitnih voda v Evropi, ki izhaja iz obsežnega zajetja, količinsko primerljivega z Bohinjskim jezerom, ki leži vzdolž Save od Šmarne gore preko Črnuč v smeri Zaloga. Pretežni del Ljubljane ima tako zagotovljen zdrav vir pitne vode, območje pa je označeno kot področje obrambnega pomena. Čisto vsak kmet, ki ima na tem področju kmetijske površine ali poslopje, mora za to pridobiti soglasje pristojnega ministrstva za obrambo.

Župan Zoran Janković pa se je čez to območje odločil speljati kanalizacijo. Kot pišejo, je župan s tem dejanjem ogrozil pitno vodo Ljubljane. Opozarjajo, da ni zagotovil, da bi ob morebitnem potresu, vojaškem napadu z eksplozivnimi sredstvi ali pa preprosto ob staranju materialov ta kanal ostal nepoškodovan. Izlitje pa bi pomenilo nepopravljivo onesnaženje pitne vode za prestolnico.

Kot navajajo avtorji peticije, imajo v tem trenutku pred sabo tri izjemno velike probleme: grozečo ekološko katastrofo, kršitev zasebne lastnine in zlorabo policije. Kot so zapisali v peticiji, si želijo le to, da ne bi prišlo še do četrtega problema – ogrožanja človekovega življenja. Zato in zaradi kršitev številnih členov Ustave RS Komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti naprošajo, da obravnava to tematiko. 

Predsednica Komisije, Eva Irgl se je na njihovo pobudo odzvala. Na nujni seji bodo tako člani Komisije glasovali o 6 konkretnih sklepih: 

  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da takoj zaustavi dela na trasi kanala C0 ter vrne zemljišča v prejšnje stanje na celotni trasi do čistilne naprave Brod.
  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da vrne lastnikom v last in posest zemljišča, ki so jim bila odvzeta s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva pristojne organe, da preverijo, ali Mestna občina Ljubljana, pri razlaščanju lastnikov zemljišč ter poseganju v njihovo zasebno lastnino zaradi gradnje kanala C0, razpolaga z ustrezno pravno podlago.
  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva župana Mestne občine Ljubljana, da lastnikom povrne škodo, tako materialno kot zdravstveno, ki jo je povzročil z gradnjo škodljivega kanala preko njihovih zemljišč.
  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti obsoja ogrožanje ustavne pravice do pitne vode, ki jo z gradnjo kanalizacijskega kanala C0 preko vodnega zajetja, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje Ljubljana, povzroča župan Mestne občine Ljubljana.
  1. Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti poziva pristojne organe, da ponovno preverijo, ali je Mestna občina Ljubljana za gradnjo kanalizacijskega kanala C0 preko vodnega zajetja pridobila vsa okoljevarstvena dovoljenja.

M.Z.