Ivan Zajc, v.d. direktorja Pomurskih lekarn uspel dokazati, da Občina Murska Sobota nima prav!

Vir:www.pomurskelekarne.si

Mestna občina Murska Sobota je dokončno spoznala, da razmišlja napačno. Tako je namreč na podlagi znanih zanesljivih virov odločilo Višje sodišče v Mariboru, ki je zavrnilo pritožbo Mestne občine Murska Sobota, ki je oporekala vpis Ivana Zajca kot v.d. direktorja v sodni register. Odločitev sodišča je dokončna, odgovor na vprašanje: “Ali je potrebno soglasje ustanovitelja v postopku imenovanje v.d. direktorja javnega lekarniškega zavoda?” pa jesen: “NE”!

Spomnimo, da si Mestna občina Murska Sobota že kar nekaj časa prizadeva in preko sodišč (Okrožnega v Murski Soboti in Višjega v Mariboru) “dokazuje”, da magister farmacije in mnogoletni direktor Pomurskih lekarn, mag. Ivan Zajc, ni zakoniti zastopnik slednjih. Očitne pristiske na mnoge institucije (tudi na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) je sprožila po tem, ko Svet zavoda Pomurskih lekarn v januarju 2016 ni pristal na njen predlog delitve dobička v višini 70 % (od 4 MIO EUR) iz zadnjih let poslovanja. Slednjega so si občine ustanoviteljice pozneje sicer razdelile, toda murskosoboška občina je bila mnenja, da Zajc potrebuje njeno soglasje za direktorja, kot tudi za v.d. direktorja.

Občine ustanoviteljice Pomurskih lekarn so namreč na podlagi zastarelega, vendar še vedno aktualnega odloka iz leta 1996: Mestna občina Murska Sobota, občine Beltinci, Cankova – Tišina (danes samostojni občini), Črenšovci, Gornja Radgona, Hodoš – Šalovci (danes samostojni občini), Kobilje, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Sveti Jurij in Turnišče. Javni zavod Pomurske lakarne na tej podlagi še danes opravlja dejavnost lekarn na področju petindvajsetih pomurskih občin, epiloga sprejetja novega, v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki je stopil v veljavo v januarju 2017, pa kot kaže ni videti konca.

Uredništvo