Ivan Zajc, vršilec dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn spet po soglasje na Mestno občino Murska Sobota!

Foto: sfd.si

Danes bo KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) na svoji tretji seji odločala o Predlogu za podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota. Edini kandidat, ki se bo komisiji predstavil, je Ivan Zajc, večletni direktor in sedanji v.d. (vršilec dolžnosti direktorja) Pomurskih lekarn.

Svet zavoda Pomurskih lekarn 7. februarja za direktorja imenoval Ivana Zajca,m magistra farmacije!

Svet zavoda Pomurske lekarne je 7. februarja odločal o edinem prijavljenem kandidatu, ki se je odzval na javni razpis za direktorja Pomurskih lekarn. Gre za Ivana Zajca, magistra farmacije iz Lipovcev, ki se je v Pomurskih lekarnah začel “kaliti” že v letu 1985. Kar nekaj let je v funkciji direktorja uspešno širil mrežo lekarniške dejavnosti v Pomurju, v zadnjih nekaj letih pa zaradi nepridobljenega soglasja Mestne občine Murska Sobota svoje delo opravljal kot v.d. direktorja. Svet zavoda je z veliko večino (17 ZA, 1 PROTI) podprl Zajca, proti je bil le predstavnik murskosoboške občine, direktor občinske uprave Srečko Ðurov.

»Vsi vemo, kakšen bo danes rezultat glasovanja in kakšen bo rezultat glasovanja v mestnem svetu, zato predlagam, da danes opravimo tudi imenovanje vršilca dolžnosti lekarn.«

Še vedno pa odmeva izjava Srečka Ðurova, ki je na seji pred samim glasovanjem o Zajcu začel z besedami: “Vsi vemo, kakšen bo danes rezultat glasovanja in kakšen bo rezultat glasovanja v mestnem svetu, zato predlagam, da danes opravimo tudi imenovanje vršilca dolžnosti lekarn.” Ko mu manever ni uspel in je Zajc dobil podporo vseh prisotnih članov, razen njega pa je zaključil z besedami: “Bojim se, da ne glasujemo o direktorju, temveč o usodi Pomurskih lekarn.”

Iz povedanega, lahko že zaključimo, kaj se bo zgodilo danes na KMVI! Toda, kdo in zakaj si želi, da v Pomurju “pade” upešen direktor Pomurskih lekarn, in da celo “pade” mreža Pomurskih lekarn?

Bodo murskosoboški svetniki le slepo sledili navodilom od zunaj ali bodo končno (ker gre za novo sestavo) glasovali razumno in po svoji vesti?

Uredništvo