Je dvig pokojnin v mesecu februarju in nato v aprilu 2018 (skupno 3,3%) pošteno “plačilo” upokojencem?

Svet pokojninskega zavoda RS je že potrdil finančni načrt za leto 2018, v katerem upošteva skupno 3,3% povečanje pokojnin. Uskladitve v višini 2,2% bodo upokojenci prvič deležni v mesecu februarju 2018 ter drugič v višini 1,1% še v mesecu aprilu 2018.

Prva uskladitev sistemska v skladu z zakonom, druga izredna v skladu s sprejetim proračunskim dokumentom!

Sicer pa so se pokojnine v obdobju od l. 2010 do l. 2017 zvišale nominalno za le 4,1 %, glede na obstoječo zakonodajo o usklajevanju pokojnin pa bi se morale za vsaj 12,8%. ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ) je seveda bil tisti, ki je začasno usklajevanje pokojnin zaustavil. Toda, glede na izkazano gospodarsko rast in prenehanje veljavnosti ukrepov ZUJF-a, bi se pokojnine morale zvišati za nastalo razliko. Torej, za vsaj 8,7 %.

Anka Tominšek, predstavnica v svetu pokojninskega zavoda je v svoji razpravi pravilno ocenila, da bi morali upokojenci od višje gospodarske rasti dobiti več. Omenjeni pristop uskladitve pokojnin vsem upokojencem v isti višini ne zagotavlja socialne varnosti več kot polovici upokojencev. Ti bodo še vedno prejemali pokojnino nižjo od zneska, ki je izračunan (določen) kot mejni prag revščine v RS, ki znaša 616 EUR. Žal pa uskladitev ne bo nadomestila niti večjih stroškov, ki jo je s sabo “prinesla” inflacija, zato bo revnih bodočih upokojencev tudi v letu 2018 več kot leto prej!

Trenutna pokojnina določena v višini 57,25 odstotkov za moške in 63,5 odstotkov za ženske glede na pokojninsko osnovo nikakor ne spada v sedanji prostor in sedanji čas. Zato je nujno, da prihodnja vlada tudi na področju pokojnin nemudoma pristopi k resnim sistemskim rešitvam. Tistim, ki bodo vsem upokojncem zagotovili dostojno življenje, tistim, ki bodo RS pripravili na prihodnost.

Uredništvo