Je (ne)odvisnost delovanja Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota vprašljiva?

Vir:www.murska-sobota.si

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota (ter ostali odbori in komisije) se je konstituiral pred dvema dnevoma. Ker si je župan Jevšek s svojimi enajstimi svetniki SD in romskim svetnikom Darkom Rudašem (ki je tudi član stranke SD) skorajda zagotovil večino v Mestnem svetu (12 od 26 svetnikov), je kombinatorika stekla sama od sebe. Najprej v KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja), ki je bila potrjena na prvi konstitutivni seji, v četrtek na 2. seji mestnega sveta pa kot kaže še v Nadzornem odboru občine.

KMVI (Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja)!

Župan Jevšek si z večino v KMVI lahko privošči vse. Tako lahko v bodoče zamenja katerega koli direktorja ali ravnatelja, katerih imenovanje ali dajanje soglasja je v “rokah” občine. Pri tem ne potrebuje prav nobene druge stranke, saj je svetnike uspel prepričati, da je lahko tudi romski svetnik član v KMVI. Danes se mnogi pravni strokovnjaki sprašujejo, kako je uspel zaobiti (tudi s pridobljenim mnenjem pristojnega ministrstva) 55. člen Poslovnika Mestnega sveta MOMS, ki v zadnjem stavku govori, da se pri sestavi komisije upošteva proporconalna zastopanost političnih strank in list v mestnem svetu. Je romski predstavnik kaj od slednjih? Kakor koli, KMVI ima od 9 članov kar 4 svetnike iz vrst SD in Darka Rudaša, romskega svetnika, ki pa je tudi član stranke SD!

Nadzorni odbor brez orodja neodvisnega nadzora?

Takoj po izidu volitev je bilo pričakovati, da bo župan Jevšek poskrbel, da bo imel še večji mir v mandatu 2019-2022 (spomnimo, da je v mandatu 2015 – 2018 občina v svojem nadzornem organu imela le 4 od 5 svetnikov). Še posebej, ko je po objavi revizijskega poročila, ki ga je pred lokalnimi volitvami spisala zdaj že bivša nadzornica Gabrijela Jakob, iz vrst “povezanih” bilo slišati, da si župan na mestu nadzornikov želi nova imena. Neodvisna? Zagotovo bi eden izmed potrebnih signalov neodvisnosti bil, da bi orodje nadzora pripadalo opoziciji, tako, kot je to praksa v večini občin. Gre za odnos in spoštovanje do opozicije, ki bi ji v tem primeru pripadali 3 od skupno 5 nadzornikov. Toda, zgodilo se je nasprotno. Poleg dveh nadzornikov, predlaganih s strani SD, si je pomembno mesto v nadzoru izborila še stranka SMC kot največja poraženka letošnjih lokalnih volitev. S svojim članom nadzora je tako poskrbela, da se jih bo v zakulisjo slišalo. Ker naveze SD – SMC iz prejšnjega mandata ni možno kar tako presekati, je ravnovesje vzpostavljeno. Dokler bo to obstajalo, bomo videli pozicijo Stand by in direktorji RIS – Dvorec Rakičan, PIŠK (Pokrajinska in študijska knjižnica) ZKTŠ in JP Komunala d.o.o. bodo (ne)nadzorovano opravljali svoje delo in ostali nedotakljivi. Je torej orodje, potrebno za vzpostavitev zaupanja med izvršilno (župan) in zakonodajno (mestni svet) vejo pravilno dodeljeno? Je vzpostavljen sistem zavor in ravnovesij, da neodvisno nadzorstvo in sodelovanje lahko poteka? Na ta odgovor bo potrebno še počakati, pa čeprav se ponuja sam od sebe!

Spomnimo, da so nadzorniki MOMS postali prof. dr. Mitja Slavinec (prdlagan s strani SMC), dr. Darja Senčur Peček (predlagana s strani SD), Melita Domjan (predlagana s strani SD), Franc Kramar (predlagan s strani SDS) in Rober Grah (predlagan s strani NSP).

Uredništvo