Jožef Štrus upošteval le “ta prave”

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil pisno poslansko vprašanje v povezavi s kriteriji Evropske komisije za objektivnost in politično neodvisnost oseb, ki so neposredno vključene v pripravo poročila o stanju pravne države posamične države članice.

Zver ob tem poudarja, da je v razpravi odbora za kulturo v državnem zboru o poročilu Evropske komisije o stanju pravne države na področju medijev, novinarstva in demokracije v Sloveniji nekdanji predsednik programskega sveta Radiotelevizije Slovenije (RTVS) Peter Gregorčič izpostavil, da je Evropska komisija pri pripravi poročila izrazito sledila izključno enemu političnemu nazoru, pri čemer ni opravila svoje nadnacionalne vloge in je izpostavila le argumente izbranih interesnih skupin. Pri tem je Peter Gregorčič izpostavil vodjo delovne skupine Evropske komisije Jožeta Štrusa, ki je iz poročila izpustil vrsto informacij, ki mu jih je posredoval Peter Gregorčič. Delovna skupina Jožeta Štrusa je pri pripravi poročila upoštevala izključno le nosilce civilnodružbene moči, ki so pisale novelo zakona o RTVS, ki je pozneje pripeljala do popolnega političnega prevzema javnega medija, pa tudi do političnih kadrovskih čistk, katerim smo priče v zadnjem času.

Dr. Milan Zver je zato Evropsko komisijo vprašal, kako Komisija zagotavlja ideološko in politično neodvisnost svojih zaposlenih, ki so neposredno vključeni v pripravo poročila o stanju pravne države posamične države članice?

Zanimalo ga je še, kakšna je metodologija, ki jo Evropska komisija uporablja pri ocenjevanju in pripravi poročila o stanju pravne države, vključno z izbiro nacionalnih deležnikov, ki jih uporabi kot vir pri pripravi poročila. Dr. Zver pa želi tudi odgovor na vprašanje, zakaj je Evropska komisija v zvezi s Slovenijo večinoma upoštevala in se pogovarjala s tistimi civilnodružbenimi organizacijami in posamezniki, ki so izrazito enostransko politično motivirani?

M.Z.