Jutri bo izplačan dodatek za velike družine

Vir: fb

“Posebna skrb je namenjena velikim družinam, da bi se staršem večih otrok olajšala skrb za otroke in da se poskuša zagotoviti, da zaradi velike družine ne bodo prikrajšani. V ta namen obstaja več pravic, ki so namenjen velikim družinam”, je bila jasna zaveza v koalicijskem sporazumu. 

Dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 404,48 evrov, s štirimi ali več otroki pa 491,52 evrov.

Dodatek bo jutri prejelo 29.562 družin, skupni znesek izplačila bo skoraj 12.5 milijonov evrov.

Sicer pa je dodatek za veliko družino letni prejemek namenjen družini, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 18. letu pa, če ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do njegovega 26. leta starosti. Eden od staršev in otroci morajo imeti skupno stalno ali začasno prebivališče in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji.

Uredništvo