Jutri prva protestna stavka večjega dela javnih uslužbencev!

Vir:www.sindikat-supsj.si

Pričakovano. Napako vlade in njene pogajalske ekipe, ki je s spremembo plač zdravnikov posegla v enotni plačni sistem javnega sektorja in porušila razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, sedaj kaznujejo sindikati. Tokrat močni, povezani in pripravljeni. Gre za eno največjih stavk javnih uslužbencev. Prva stavka se obeta že jutri.

Stavkala bo “široka” skupina javnih uslužbencev, ki jo zastopa Jakob Počivavšek, vodja koordinacije stavkovnih odborov!

Stavkovne zahteve Počivavška so poleg odprave plačnih anomalij precej širše. V prvi vrsti ciljajo na odpravo varčevalnih ukrepov (le te je Vlada RS uvedla v letu 2012, v času krize s t.i. zakonom o uravnoteženju javnih financ), vključno z odpravo znižanih plač za 8%. Ob 12:05 je organiziran tudi protestni shod v podporo stavki pred prostori Vlade Republike Slovenije. Stavko je do sedaj napovedalo 16 sindikatov javnega sektorja, protestni shod in s tem stavkovne zahteve stavkajočih pa bo podprlo cca. 22 sindikatov javnega sektorja.

Sicer pa je poziv k podpori stavke lahko prebrati na različnih spletnih straneh sindikatov JS. Na eni (www.sindikat-supsj.si), so med drugim zapisali: “Srčno upam, da bomo s skupnimi močmi uspeli razbiti elitizem, separatizem in podobne negativne pojave ter povrniti osebno dostojanstvo in dostojno plačilo za delo tudi javnim uslužbencem plačne skupine J.”

Ker gre za širok del javnega sektorja, bo moteno delo potekalo praktično v vseh “porah” javnega sektorja (razen v vrtcih in šolah, ki bodo stavkali v mesecu februarju).

Uredništvo