Združenje industrije pijač pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, je prejšnji teden podprlo pobudo o kavcijskem sistemu. Predsednik združenja, Marian Šefčovič, sicer prvi mož Radenske, je na spletnem srečanju z novinarji podrobneje predstavil poglede združenja.

 

Dejal je, da se že nekaj let pogovarjajo o kavcijskem sistemu, njegovih prednostih in slabostih. Če želimo izpolniti smernice EU-ja in okoljske cilje države, po katerih moramo do leta 2025 za recikliranje ločeno zbrati 77 odstotkov odpadnih plastenk pijač, do leta 2029 pa 90 odstotkov, moramo po besedah Šefčoviča uvesti kavcijski sistem.

Predlagani sistem je dovolj pregleden, zaradi zaprtega gospodarskega kroga se material ne izgublja, ampak ves čas uporablja za isti namen  Tudi čas za uvedbo je po navedbah Šefčoviča pravi, saj bodo postopki trajali kar nekaj časa. Sistem bi po njegovih besedah deloval leta 2024 ali leto pozneje.

Kavcijski sistem za povratno stekleno embalažo v Sloveniji že deluje, kupci so ozaveščeni in delež prodaje v stekleni embalaži narašča. V združenju verjamejo v trajnostno gospodarjenje s plastenkami in pločevinkami, saj ima ta sistem že 11 držav EU-ja.

Odziva trgovcev še nimajo, pogovorov o tem še niso imeli. Po mnenju Šefčoviča bo uvedba sistema draga, vendar se cene zaradi tega ne bi smele povišati. Plastenke bodo predelovala za to usposobljena podjetja, ki jih ta hip v Sloveniji še ni.

C. U.