Na spletni strani gospodarskega ministrstva so objavili precej nenavadno sporočilo za javnost: “S strani Skupine GEN smo po pozivu za dostavo oziroma uskladitev pogodb prejeli negativen odgovor. Ponovno smo organe nadzora pozvali k spoštovanju veljavne zakonodaje, pri čemer tudi sami v delu pritrjujejo ministrstvu, da so zavezanci po ZPPOGD, in sicer od 17. maja 2021 dalje. Člani organa nadzora so svoje naloge dolžni opravljati etično, pošteno in odgovorno, kar v obravnavanem primeru nedvomno ni v celoti uresničeno.”

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v začetku decembra uvedlo postopek zoper nadzornike GEN-I, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z t. i. Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Nadzornike je dodatno pozvalo, naj preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi GEN-I.

Nadzorniki se na poziv ministrstva niso odzvali, zato so odgovorne sredi decembra ponovno pozvali, naj jim posredujejo zahtevane odgovore z utemeljitvami najpozneje do 31. decembra 2021. Rok so nato na prošnjo podjetja podaljšali do 17. januarja.

Tokrat so se na poziv vendarle odzvali in ministrstvu podali negativen odgovor.  Skupina GEN je tako posredno priznala, da je bila plača nekdanjega predsednika uprave GEN-I Roberta Goloba od 17. maja lani dalje nad mejami, ki jih zakon dovoljuje za direktorje državnih podjetij.

Po poročanju siol.net to v praksi pomeni, da bi lahko Golob, glede na to, da je bila povprečna bruto plača v skupini GEN-I leta 2020 3.248 evrov, dobil najvišjo plačo v višini 16.240 evrov bruto. Ker podatka o Golobovi delovni dobi in drugih parametrov za obračun plače nimamo, poznamo pa okvirno neto mesečno plačo, lahko sklepamo, da njegova plača delno najverjetneje ustreza temu delu zakona.

Če drži podatek, da Golobova bruto plača znaša okoli 50 tisoč evrov mesečno, potem gre za očitno kršitev Lahovnikovega zakona. V kolikor bi iz uprave na ministrstvo poslali zaprošeno dokumentacijo, bi navedbe glede 50 tisoč evrov mesečne plače demantirali. Tako pa so sum na neupoštevanje zakonodaje in preveliko izplačilo le potrdili.

Kot kažejo interni dokumenti GEN-I, pa se po poročanju siol.net Golobu zdaj obeta še visoka nagrada: 1,2 milijona evrov za leto 2022. Gre za sklep skupščine GEN-I, vezan na Golobovo individualno pogodbo, nagrada pa bi mu naj pripadala tudi, če ostane brez pooblastil predsednika uprave.

Povprečen Slovenec, ki uporablja zdravo kmečko pamet, nehote potegne vzporednico med plačo Roberta Goloba in diplomo Branka Masleše.

M. Z.