Kaj le lahko končni “izplen” pogajanj sindikatov javnega sektorja?

Foto:fb

V javni sektor spada precej širši nabor zaposlenih in ne le nekaj “birokratov”, ki si jih ljudje predstavljajo in jih je le za petino vseh zaposlenih v javnem sektorju. Ko dodamo še  zdravstvo, socialo, policijo in vojsko ter šolstvo, smo že bliže širini javnega sektorja. Seveda pa moramo poznati še t.i. širši javni sektor, kamor spadajo podjetja v lasti države.

V javnem sektorju čez 170.000 ljudi oz. 8% vseh zaposlenih!

Število zaposlenih v javnem sektorju, ki znaša nekaj več kot 170.000, je še vedno nekoliko pod povprečjem EU oz. med primerljivimi razvitimi državami primerljivo število. Smo pa v enem izmed prejšnjih člankov poročali, da je danes zgodovinsko zaposlenih največ javnih uslužbencev, z zgodovinsko največjo maso za plače.

Glede na trende, ki se napovedujejo in izhodiščna pogajanja, je realno pričakovati dogovor, da se bo masa plač lahko v prihodnje povečala za cca. največ 250 MIO EUR za leto 2019 in podobno za leto 2020. Do dogovora bo vsekakor prišlo, le vprašanje je, kolikokrat bo prišlo do zaostrovanj s prekinitvijo dela, zbiranji pred parlamentom…Dejstvo pa je, da le zneski okrog cca. 250 MIO EUR povečanja za maso plač javnemu sektorju vodijo do še vzdržnih javnih financ. Ali so precej višji apetiti in “polnejše” obljube s strani vladnih pogajalcev (zaradi katerih je nasprotovala in morda morala spakirati kovčke bivša ministrica za finance Vraničar Ermanova) že dogovorjeni, bomo videli v prihodnje!

Uredništvo