Kaj razkriva pravno mnenje glede odločitve Višjega sodišča, ki je “šolsko” izbrisalo Ivana Zajca kot v.d. direktorja iz sodnega registra?

Vir:pomurske-lekarne.si

Pred nekaj dnevi smo poročali, da se Srečko Ðurov kot predstavnik Mestne občine Murska Sobota v Svetu zavoda Pomurskih lekarn, dne 28.2. ni udeležil seje. Tega dne je svet odločal o imenovanju direktorja Pomurskih lekarn Ivana Zajca (po enem letu ponovno kot edinega prijavljenega kandidata) podprlo pa ga je vseh 16 prisotnih članov. Občina je kot razlog neudeležbe njihovega predstavnika navedla, da je naredila vse, kar je v njeni pristojnosti, da se vzpostavi zakonito in gospodarno vodenje in poslovanje Pomurskih lekarn. Toda, tega dne je njihov predstavnik že razpolagal s pravnim mnenjem, pod katerega se je podpisal ugleden pravni strokovnjak ter direktor Inštituta za pravno mnenje dr. Rajko Pirnat. Po branju pravnega mnenja bi se lahko vprašali ali je Višje sodišče Maribor moralo narediti šolsko napako?

Ključna ugotovitev: Ali je potrebno soglasje ustanovitelja v postopku imenovanje v.d. direktorja javnega lekarniškega zavoda?

Odgovor IJU: Registrsko sodišče (ki je vpisalo v.d. direktorja Ivana Zajca) in Višje sodišče (ki je zahtevalo izbris Ivana Zajca kot v.d. direktorja iz registra) sta prišli do povsem nasprotnih stališč, kljub temu, da sta uporabili isto pravno podlago. Njuni razlagi petega odstavka 34. člena ZLD-1 (Zakon o lekarniški dejavnosti) sta namreč bili kljub isti pravni podlagi povsem nasprotni.

V tej določbi namreč ZLD-1 ureja postopek za imenovanje v.d. direktorja lekarniškega zavoda, ki natančno določa, kako naj postopa Svet zavoda v primeru, da nihče od kandidatov ni imenovan (kot vemo, Mesni svet Mestne občine Murska Sobota v letu 2017 ni dal soglasja k imenovanju Ivana Zajca za direktorja). Svet zavoda Pomurskih lekarn je torej takrat, dne 10.5.2017 pravilno in v skladu s 34. členom ZLD-1 imenoval Ivana Zajca za v.d. direktorja, ko je ugotovil, da je MOMS obrnila hrbet ostalim občinam in Zajcu ni dala soglasja k imenovanju (MOMS namreč v skladu z zastarelim odlokom še vedno odloča v imenu vseh ostalih sedemnajstih občin). Registrsko sodišče je razlagi sveta zavoda Pomurskih lekarn, da o v.d. direktorju odločajo samostojno tudi sledilo in Ivana Zajca kot v.d. direktorja vpisalo v sodni register (ni sledilo pritožbi MOMS).

MOMS se na odločitev Registrskega sodišča pritoži, Višje sodišče Maribor vpis razveljavi!

Dr. Rajko Pirnat obrazloži, da jih odločitev Višjega sodišča preseneča, saj bi se težko strinjali, da je razlaga sodišča lahko le ena od mogočih razlag, ki je znotraj polja razumnih razlag pomensko odprtega pravila. Nadalje podkrepi, da izrecno besedilo zakonske določbe, da svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ne dopušča razlaganih možnosti, ki bi omogočala drugačno obrazlago, saj gre za pravno pravilo, ki je jasno in nedvoumno.

V nadaljevanju pa, da po njihovi oceni besedilo zakona ni mogoče razlagati drugače kot, da svet zavoda samostojno odloči o imenovanju v.d direktorja javnega lekarniškega zavoda. Pravilo o imenovanju v.d. direktorja iz petega odstavka 34.člena ZLD-1 je janso in ne potrebuje razlage. Ugotovitev v nadaljevanju pa je podkrepljena še s tem, da ZLD-1 v 34. členu v ločenih odstavkih posebej ureja pooblastilo organa za odločanje o direktorju zavoda ter posebej o v.d direktorju zavoda. Soglasje ustanovitelja je tako izrecno zahtevano le pri imenovanju direktorja in po mnenju avtorja ni dvoma, da je v.d. direktorja želel zakon urediti drugače (brez potrebnega soglasja občine)!

Sicer pa nas odločitev Višjega sodišča lahko skrbi tudi zaradi tega, ker je že obstajala sodna praksa. Višje sodišče v Kopru je namreč v nedavni zadevi po ZLD-1 že odločilo in nesporno ugotovilo, da v.d direktorja imenuje zgolj svet zavoda brez soglasja ustanovitelja.

Uredništvo