Kako naprej s tehnologijo 5G, ki Vladi RS predstavlja vprašanje nacionalne varnosti (tako včeraj na Svetu za nacionalno varnost (SNAV))

Bo tehnologija 5G priložnost razvoju ali preteča nevarnost človeštvu?

SNAV (Svet za nacionalno varnost) je na včerajšnji seji obravnaval oceno tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G. Kot so poudarili, digitalna infrastruktura v sodobnih družbah ne bo zadevala le varnostnega sektorja, ampak tudi civilno sfero. Prav zato pa bo odločitev o načinu vzpostavitvi tehnologije strateška, ne le tehnološka.

Državni zbor RS v strategiji nacionalne varnosti informacijsko-kibernetske grožnje opredelil kot eno ključnih groženj

Pri tehnologiji 5G gre za neposredni vpliv tako na kritično infrastrukturo kot tudi na državljane, zato vprašanje 5G tehnologije za Vlado RS v prvi vrsti predstavlja vprašanje nacionalne varnosti.

SNAV je sklenil, da Slovenija potrebuje skupen in celovit pristop na področju kibernetske varnosti. Ker gre za področje, ki je bilo v preteklosti precej zapostavljeno, je potrebno pripraviti odgovore na nekatere ključne dileme. Vlada RS želi vzpostaviti enotne kriterije za državne institucije na področju kibernetske varnosti, saj so le-ti trenutno precej razpršeni in nedorečeni. Ključna ministrstva bodo morala z vidika kibernetske zaščite pripraviti načrte za delovanje v morebitnih kriznih razmerah zaradi kibernetskih napadov. Prav tako bo Vlada RS v okviru predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 za eno od strateških tem določila digitalizacijo, znotraj nje pa kot prioritetno vprašanje ravno kibernetsko varnost, je prebrati na portalu gov.si.

Uredništvo