Kakšne so izhodiščne stavkovne zahteve v vzgoji in izobraževanju?

Vir:www.sviz.si

Kongresni trg v Ljubljani bo danes ponovno poln. V ponedeljek so ga zapolnili policisti, včeraj zdravstvenimi delavci, danes pa učitelji, vzgojitelji in profesorji. Slednji stavkajo, ker tudi po 4. krogu pogajanja s predstavniki Vlade RS (nazadnje so le te bile 7. februarja) niso bila uspešna. Po celotni Sloveniji se jih je za stavko odločilo več kot 90% oz. cca. 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Osnovne zahteve SVIZ (Sindikat vzgoje in izobraževanja) so izenačitev vrednotenja dela (plačnih razredov) s primerljivimi delovnimi mesti v VII tarifni skupini, primerno vrednotenje dela razrednikom ter regres v višini 1200 EUR za vse, ki prejemajo minimalno oz. še nižjo plačo od le te.

Predstavniki SVIZ-a v svojih dokumentih dokazujejo, da so plače učiteljev in vzgojiteljev (VII tarifna skupina) v zadnjih letih zaostajale glede na primerljiva delovna mesta v zdravstvu in državni upravi. Na podlagi le teh zahtevajo izenačitev plač s primerljivimi delovnimi mesti oz. zvišanje plač za najmanj 2 do 3 plačne razrede (višji osnovni plačni razred posameznega delovnega mesta), kar pomeni od 8% pa vse do 12% dvig.

Sicer pa je vzgojno-izobraževalno delo v osnovnem, srednjem, višjem in visokem šolstvu opravljalo v Sloveniji v času uvedbe ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih financ) cca. 30.000 oseb, če prištejemo učitelje v neformalnem, glasbenem in plesnem izobraževanju ter vzgojitelje v vrtcih ter v dijaških in drugih domovih, pa jih je skupaj opravlja to delo več kot 46.000 ljudi. V zadnjih dveh letih se je število zaposlenih v tem segmentu javnega sektorja precej povečalo in sicer za cca. 1700.

Če bi se Vlada RS učinkoviteje spopadla z odtekanjem denarja pri “špekulativnem javnem naročanju” preko drobljenja (in naročili malih vrednosti), brzdala število novih zaposlitev čez razumne meje (več kot 8.300 v zadnjih dveh letih), prevetrila nepotrebno število raznih agencij in drugega odlivanja denarja iz proračuna, bi pogajanja bila dosti bolj elegantna in manj nevarna za prihodnost rasti Republike Slovenije in blaginje njenih prebivalcev.

Uredništvo