V tem šolskem letu nekateri novi programi

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učenk in učencev (lani 19.881), ki bodo lahko kandidirali na skupno 25.560 (lani 25.198) vpisnih mest na srednjih šolah. V Pomurski regiji je za 1.048 učencev ki zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje, razpisanih 1.308 mest. 

Število razpisanih mest na programih poklicno-tehniškega izobraževanja za šolsko leto 2023/24 v primerjavi s tekočim šolskim letom ostaja enako, prstih mest na teh programih je 188. Prav tako ostaja enako število vpisnih mest za maturitetni tečaj, na katerega se bo lahko vpisalo 36 kandidatov.

Z novim šolskim letom 2023/2024 bodo na Ekonomski šoli Murska Sobota začeli izvajati program Ekonomska gimnazija – športni oddelek.

V šolskem letu 2017/2018 so se določeni izobraževalni programi na določenih šolah začeli poskusno izvajati tudi v vajeniški obliki. Tudi v šolskem letu 2023/2024 se bodo lahko dijaki na nekaterih pomurskih šolah izobraževali v vajeniški obliki:

Informativni dnevi bodo v skladu s šolskim koledarjem v petek, 17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri, ter v soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis do 3. aprila 2023. Po končanem prijavnem roku bo ministrstvo, najkasneje do 7. aprila 2023 do 16. ure, na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo ministrstvo objavilo najkasneje do 19. aprila 2023.

Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo glede na informacije o številu prijav na posamezni šoli ali zaradi česa drugega želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 24. aprila 2023 do 14. ure prenesejo svojo prijavo na drugo srednjo šolo oz. v drug program, ne glede na število prijavljenih na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 29. junija 2023.

M. Z.