Kam vložiti zahtevek za 150 EUR pomoči kmetom, starejšim od 65 let (v prispevku vloga)?

Pomoč kmetu (gov.si)
Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so v sklopu ukrepa PKP7 zapisali na strani gov.si več na: https://www.gov.si/…/2020-12-31-izplacilo-dodatka-za…/

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb po 96. členu zakona, so upravičene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:

  • dopolnile 65 let starosti,
  • nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.

Vloga za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb najdete na povezavi https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/enkratni-solidarnostni-dodatek-za-izboljsanje-socialnega-polozaja-oseb/

Uredništvo