Kandidati SDS z odličnim, razvojno evropsko naravnanim programom do kvalitetnejšega bivanja v Občini Murska Sobota!

Foto:Š.A.

V nedeljo, 18.11.2018 bodo volivke in volivci odločali, kdo bo v naslednjem štiriletnem mandatu sedel na svetniških stolčkih slovenskih občin in usmerjal prihodnji razvoj slednjih. Stranka SDS je za letošnje lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota pripravila odlične kandidate, ki “stavijo” na pravično, racionalno in uravnoteženo delitev proračunskih sredstev, skladen razvoj primestnih vasi, odgovor na visoko stopnjo brezposelnosti in zaskrbljujočo demografsko sliko občine ter zagotovitev varnega in zdravega bivanjskega okolja.

V VOLILNI ENOTI 1 – CENTER MESTA svetniški kandidati nad onesnaženo mesto in oživitev mesta s pristopom “Upravljanje mest”!

“Mesto Murska Sobota je onesnaženo s prašnimi delci PM-10, ki zmanjšujejo kvaliteto bivanja naših občanov in jim skrajšujejo življenjsko dobo. Podpirali bomo razvoj ogrevanja z geotermalnim potencialom in drugimi alternativnimi viri (tako v individualnih, kakor tudi večstanovanjskih stavbah)”, so zapisali svetniški kandidati.

“Center mesta mora zaživeti v sinergiji s podjetji, ki neposredno ustvarjajo na tem območju, torej s t.i. “Upravljanjem mest”. Podprli bomo vse aktivnosti, ki bodo usmerjene v prizadevanja občine, da center mesta zaživi z mnogimi aktivnostmi in programi v so organizaciji s podjetji”, je še prebrati iz predstavitvene brušure.

V volilni enoti 1 kandidirajo pod zaporedno številko 1 Aleš KORNIK, 2 Patricija KISILAK, 3 Andrej MEŠIČ, 4 Ana SUŠEC, 5 Marko JAKOB, 6 Martina HORVAT in 7 Franc KOVAČ

V VOLILNI ENOTI 2 – OBROBJE MESTA svetniški kandidati v podporo podjetništvu kot generatorju delovnih mest, povezavo mesta s primestjem in navezavo s sosednjimi občinami!

“Podjetja so generator razvoja in zaposlitev. Podpirali bomo vse aktivnosti občine, ki bodo ustvarjale pogoje (komunalno opremljena zemljišča) za prihod investitorjev. Podprli bomo prizadevanja za vzpostavitev poslovnih prostorov, ki bodo na razpolago podjetjem za takojšnjo proizvodno in/ali storitveno dejavnost”, so zapisali.

“Povezave mesta s podeželjem ter širše – navezava na sosednje občine so pogoj, da se bo lahko razvijal podeželski in mestni turizem. Podpirali bomo sleherne aktivnosti za odpravo slabih kolesarskih in pešpoti, za posodobitev le teh in nadgradnjo”.

V volilni enoti 2 kandidirajo pod zaporedno številko 1 Franc ZAGORC, 2 Nada KUHAR, 3 Franc KRAMAR, 4 Danica VRDJUKA, 5 Albert KLEKL, 6 Marjana ČASAR, 7 Jan KERČMAR, 8 Terezija BEDERNJAK in 9 Miran BELOGLAVEC

V VOLILNI ENOTI 3 – KRAJEVNE SKUPNOSTI svetniški kandidati v pravično obravnavo vasi in skladen razvoj slednjih ter podporo eko kmetijstvu in eko turizmu!

“Vlaganja v vasi ne smejo biti v podrejenem položaju glede na vlaganja v mesto. Samo skladen razvoj daje najboljše rezultate in kvaliteto bivanja vsem občanom. Podpirali bomo vse aktivnosti, ki bodo vsem Krajevnim skupnostim to kvaliteto bivanja omogočile”.

“Eko kmetijstvo in eko turizem »čakata« na svoji priložnosti. Ustvarjata nova delovna mesta, bolj zdravo prebivalstvo in lokalno samooskrbo. Podpirali bomo vse aktivnosti občine, ki bodo eko kmetijstvu ter eko turizmu  dale poseben pomen”.

V volilni enoti 3 kandidirajo pod zaporedno številko 1 Bojan PETRIJAN, 2 Mojca KÜPLEN, 3 Karel ŠOŠ, 4 Klavdija KNAUS, 5 Roman BALAŽIC, 6 Tanja ANTOLIN, 7 Štefan KÜPLEN, 8 Drago VIGALI in 9 Stanka FARIČ.

Uredništvo