Kar 12.5 MIO EUR za IKT opremo vrtcem ter osnovnim in srednjim šolam

Foto: MIZŠ

Predvidoma do konca leta se bodo vrtci, osnovne ter srednje šole lahko razveselile nove IKT opreme v skupni vrednosti 16,2 milijona evrov. 

“Sodobna informacijsko-komunikacijsko tehnologijo bo vzgojno izobraževalnim zavodom omogočila razvoj in uvajanje izobraževalnega sistema v virtualnem okolju. Gre za 13,6 milijona evrov iz sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj iz pobude »ReactEU-IKT za vzgojno-izobraževalne zavode”. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo k temu znesku “primaknilo” še dobrega 2,5 milijona proračunskih sredstev.

Uredništvo