Katere odlike pričakujejmo od dobrega vodje?

Nedelja zvečer, zjuraj pa spet v službo. V tem tednu bomo “viharili možgane” in iskali nove priložnosti za neše podjetje. Le  tako se bomo obdržali med vodilnimi na trgu. Rad(a) sem zraven, saj imamo vodjo, ki pohvali, navdihuje…je poln idej, dobro načrtuje aktivnosti, zna ločiti bistvene informacije od nebistvenih, pravično delegira naloge, je učinkovit, in seveda uspešen. Res obvlada.

Imate tudi vi to srečo in se že veselite novega delovnega tedna?

Obsežne raziskave odličnih voditeljev so pokazale, da za odlikami odličnega vodje “stoji” kar nekaj pomembnih lastnosti njegove osebne odličnosti. Pa jih poglejmo:

Lastnosti osebne odličnosti:

“izobraženost          “olikanost          “pravičnost          “resnicoljubnost         “prizadevnost “preudarnost           “poštenost         “plemenitost        “izvirnost                   “zanesljivost “voditeljskost          “podjetnost        “samozavednost

Želimo, da bo v naši državi Republiki Sloveniji vse več podjetij, ki jih bodo vodili ljudje z lastnnostmi osebne odličnosti. Tudi vi se “prepoznajte” v njih, preverite, katere lastnosti osebne odličnosti si lahko pripišete, saj so dober popotnik za boljše medosebne odnose!

Povzeto po:Turk, Ivan. 2010. O osebni in poslovni odličnosti, Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije.

B.P.