Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: račun) pri ponudniku plačilnih storitev, to je pri banki ali hranilnici.

Če poslovni subjekt nima odprtega računa, to predstavlja prekršek, za katerega je predpisana globa v razponu od 800 evrov do 30.000 evrov za poslovni subjekt ter od 400 evrov do 4000 evrov za njegovo odgovorno osebo, odvisno od oblike ter velikosti poslovnega subjekta. Ob ugotovljeni kršitvi navedene obveznosti Finančna uprava uvede prekrškovni postopek in kršitelja ter odgovorno osebo sankcionira z izrekom globe.

V naslednjih mesecih bo Finančna uprava tveganju, da zavezanci poslujejo brez transakcijskega računa, posvetil večjo pozornost.

Pomembno je, da v kolikor poslovni subjekt nima odprtega transakcijskega računa, tega čim prej odpre. Če poslovni subjekt račun odpre pri ponudniku plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, Finančni upravi tega ni potrebno sporočiti, saj Finančna uprava podatek pridobi po uradni dolžnosti iz Registra transakcijskih računov. Če pa poslovni subjekt odpre račun v tujini ali ima že odprt račun v tujini in tega ni prijavil Finančni upravi, naj tak račun prijavi Finančni upravi z obrazcem DR-Račun preko eDavkov. Več informacij o prijavi računa, odprtega v tujini, je objavljenih na spletni strani Finančne uprave.

Poudariti je treba, da pri obveznosti odprtega računa za poslovne subjekte ni nikakršnih izjem. Morebitna poslovna neaktivnost/mirovanje poslovnega subjekta ali morebitna zavrnitev odprtja računa ali enostransko zaprtje računa s strani ponudnika plačilnih storitev ne predstavlja zakonitega razloga za neizpolnitev zakonske obveznosti odprtega računa.

Zakon podrobneje ne opredeljuje, da bi samostojni podjetnik poleg osebnega transakcijskega računa moral za opravljanje dejavnosti odpreti posebni poslovni račun. Praksa pa kaže, da nekatere slovenske banke nerade opravljajo storitve poslovne narave preko osebnih transakcijskih računov.

M.Z.