Kdaj študentu ni potrebno vrniti štipendije zaradi nezaključenih študijskih obveznosti?

Foto:Pixabay

Študentje imajo možnost podaljšanja roka za zaključek študijskih obveznosti. Seveda morajo v ugotovitvenem postopku, ki ga “pelje” CSD (Center za socialno delo) dokazati, da niso diplomirali/magistrirali do predvidenega roka zaradi okoliščin, na katere niso mogli vplivati. Potrdilo za upravičene razloge lahko izda fakulteta, za “načeto” zdravje zdravnik, za starševstvo Upravna enota in za izjemne družinske in socialne okoliščine CSD!

Študent mora dokazati, da ni diplomiral zaradi okoliščin, na katere ni mogel vplivati!

V kolikor študentje niso poznali pravice in CSD niso dostavili potrdila, da niso zaključili izobraževanja do poteka absolventskega staža iz opravičenih razlogov, so namreč morali v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) vrniti prejete zneske državne štipendije. Za primere, za katere še ni stopil v veljavo ZŠtip-1B, so študentje morali povrniti prejete štipendije kar za zadnji dve leti, z veljavnostjo novele ZŠtip-1B pa le za zadnje leto, so objavili na spletni strani studentska-org.si.

Opravičeni razlogi, ki jih fakulteta prizna oz. CSD v ugotovitvenem postopku upošteva so recimo:

  • Zahtevnost raziskovalne magistrske naloge je “botrovala”, da se slednja ni mogla zaključiti v enem letu,
  • magistrska naloga se je izvajala v okviru projekta v podjetju, ta pa se je zavlekel, toda ne po krivdi študenta,
  • naloga je bila oddana pravočasno, vendar jo je študent zaradi odsotnosti mentorja zagovarjal šele v začetku novembra naslednje študijsko leto ipd.

Sicer pa so upravičeni razlogi tudi zdravstvene težave (potrdilo izda zdravnik), izjemne socialne in družinske okoliščine (potrdilo izda CSD) ter starševstvo (potrdilo izda UE).

Navedeno podlago lahko študentje “iščejo” v prvem odstavku 87. člena ZŠtip-1.

Uredništvo