Kdo so kandidati za Državni svet iz Prekmurja?

Vir: www.ds-rs.si/

Kdo bo državni svetnik, kot predstavnik lokalnih interesov iz 11. volilne enote, bo znano 22.11.2017. V ozadju se že vrši kombinatorika, ki bi posameznemu kandidatu od skupno 27 prinesla 14 potrebnih elektorskih glasov. Kdo bo torej član Državnega sveta RS, kot predstavnik lokalnih interesov za prebivalce 11 občin, bodo odločili elektorji na svojih tajnih volitvah, ki bodo kot vedno v sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota (sedež 11. volilne enote v Državni svet). Neuradno smo izvedeli, da naj bi kandidati za državne svetnike bili Marjan Maučec (trenutno sekretar Državnega sveta RS), Marijan Kardinar (sedanji župan občine Dobrovnik) in Damijan Jaklin (sedanji župan občine Velika Polana). Bo sledilo kakšno presenečenje?

Na občini Murska Sobota 8 vlog za elektorja, nobena vloga za kandidata državnega svetnika!

Na Mestni občini Murska Sobota že razpolagajo s podatki, kdo vse bi želel pomagati ali preprečiti “pot” posameznemu kandidatu za člana Državnega sveta. Svojo kandidaturo za elektorja je namreč vložilo 8 kandidatov, KVIAZ (Komisija za volitve in administrativne zadeve) jih bo obravnavala 11.10., nato bo Mestni svet Mestne občine Murska Sobota izbral štiri.

11. volilno enoto predstavljajo občine: Beltinci (dva elektorja), Dobrovnik (en elektor), Cankova (en elektor), Črenšovci (en elektor), Grad (en elektor), Gornji Petrovci (en elektor), Hodoš (en elektor), Odranci (en elektor), Kobilje (en elektor), Kuzma (en elektor), Lendava (trije elektorji), Moravske Toplice (dva elektorja) Murska Sobota (štirje elektorji), Puconci (dva elektorja), Rogašovci (en elektor), Šalovci (en elektor), Tišina (en elektor), Turnišče (en elektor) in Velika Polana (en elektor). Podrobno o številu elektorjev, ki pripadajo posamezni občini po RS na podlagi števila prebivalcev v le tej, si lahko pogledate na povezavi http://www.dvk-rs.si/files/files/STEVILO-PREBIVALCEV-PO-OBCINAH-IN-STEVILO-ELEKTORJEV.pdf

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov z nalogo, da nevtralizira vpliv političnih strank!

Državni svet RS je sestavljen iz 40 članov, ki so:
– predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi), skupno 18 članov in
– predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi), skupno 22 članov.

Uradni začetek postopkov za volitve članov v Državni svet RS je sicer pričel že 8.9.2017, ko je predsednik Državnega zbora RS Milan Brglez izdal Odlok o razpisu volitev v Državni svet RS. Kot že zapisano, bomo 22.11.2017 tudi v Pomurju izvedeli, kdo od potencialnih kandidatov bo naš predstavnik lokalnih interesov. Naslednji dan, 23.11.2017, pa bomo dobili predstavnika delovnih in socialnih interesov.

Državni svet kot “varuh”, ki bdi nad postopki predpisov Državnega zbora RS!

Državni svet ima še kako pomembne naloge in pristojnosti, ki se jih tudi mnogogkrat še kako uspešno poslužuje. Pomembne naloge DS RS so:

  • predlaga državnemu zboru sprejem zakonov
  • daje državnemu zboru mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti
  • zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo kakega zakona o njem še enkrat odloča
  • zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. Člena