Kdo bo Pomurcem zagotovil primerno in dostojno življenje v prihodnje?

Po uradnih virih SURS-a (aktualni podatki za leto 2015) je leto 2016 pod pragom revščine začel živeti že skoraj vsak četrti Pomurec (od skupno 287.000 pod pragom revščine živečih Slovencev). Med njimi so pretežno upokojenci, mladoletni otroci in žal, vse več zaposlenih. To pomeni, da mora posameznik dnevno shajati s cca. 1.1 EUR/dan oz. znaša povprečni razpoložljiv dohodek na člana gospodinjstva borih 8.050 EUR/leto.

Je aktualna vlada spregledala te alarmantne podatke in s pasivnim pristopom oblikovanja državnih proračunov ter brez načrtovanih resnih strukturnih reform poskrbela, da bo velik delež Pomurcev tudi v prihodnje reven? Le z 10 MIO EUR podaljšanja pomoči iz neporabljenih sredstev za razvojno pomoč Pomurju za leti 2016 in 2017 ne bo nič!

In kako kažejo trendi gospodarskim družbam? So one odgovor na lepšo prihodnost Pomurcev!

Gospodarske družbe v Pomurju so začele okrevati že v letu 2014 in izkazale skupnih 20.9 milijona evrov čistega neto dobička (vir: Ajpes). Kljub 8 odstotni rasti NETO dodane vrednosti (ta je znašala 32.084 EUR) na zaposlenega v tem letu, pa je to pomenilo še vedno zadnje mesto v RS. Na repu lestvice (predzadnje mesto) pa Pomurci prejemajo tudi bruto plačo, ki je povprečno znašala 1302 EUR. Žal pa je velika večina zaposlenih pri podjetnikih v Pomurju prejemala mesečno le 934 EUR BRUTO, kar pa alarmantno marsikaterega zaposlenega »potegne« v začaran krog revščine!
Leto 2015 kaže, da se je stanje za delovno aktivne Pomurce dodatno poslabšalo, NETO dodana vrednost na zaposlenega je upadla na 31.488 EUR, povprečna BRUTO plača pa se je Pomurcem dodatno poslabšala na 1295 EUR. Podjetja kljub dodatni 3% rasti prihodkov v primerjavi z letom prej tudi tokrat niso uspele del dohodka »deliti« med zaposlene.

Bodo rezultati za leto 2016 spodbudnejši?

Želeli bi, da so z gospodarsko rastjo in  “lažjim” poslovanjem podjetij končno tudi denarnice Pomurcev polnejše. O tem bo več znanega v naslednjih mesecih, ko bodo znani poslovni rezultati pomurskih podjetij. Izstavljeni računi za mesečno neizogibne stroške elektrike, komunalne storitve, telekomunikacije…pa že sedaj “jemljejo” upanje.

Zaključek: V prvi vrsti bo morala vlada nemudoma, z resnimi strukturnimi reformami, alocirati proračunske vire tja*, kjer bo to neposredno vplivalo na lažje in uspešnejše poslovanje delujočih podjetij, na nastanek novih…in tako omogočila večjo konkurenčnost le tem in oživitev trga delovne sile. Le rast in uspešnejše poslovanje podjetij pa vodi neposredno do rasti plač zaposlenih, rasti državnega proračuna, posledično do investicijskih vlaganj obojih. S ciljno politiko, ki bo preprečevala zaposlovanje “privilegiranih” v javnem sektorju in postopnim “prerazporejanjem” obstoječega kadrovskega potenciala tja, kjer se potrebe pojavljajo, pa se bodo ustvarili presežki za nujen dvig sramotno nizkih najnižjih pokojnin, socialnih transferjev in posledično boljše življenje revnih Pomurcev (in revnih Slovencev).

*

  • v prvi vrsti takojšen ukrep razbremenitve stroškov dela delodajalcem s pogojem »prenosa višine razbremenitve« v plačo zaposlenega,
  • začasno oprostitev obdavčitve gospodarskih družb (do določenega zneska) Pomurja v primeru investiranja v širitev poslovanja in zaposlovanja,
  • neposrednega investiranja v primerno infrastrukturo (obvoznice, pristajalne ploščadi, cestne povezave…) in vzpostavitve izobraževalnih centrov in inkubatorjev ter posredno vzpostavljanje pogojev investiranja visokotehnološkim podjetjem,
  • neposredna tri letna finančna razbremenitev vseh zagonskih MSP podjetij…

Šele po resnih strukturnih  “premikih” vlade, ki jih Slovenci že predolgo čakamo, bodo na vrsti podjetja in ostalo podporno okolje, da izpeljejo resno načrtovane razvojne projekte. Samo tako se bo Pomurje otreslo mita nekonkurenčno, neproduktivno in neperspektivno.

Uredništvo.