Potrdili elektorje in kandidata za pomurskega predstavnika v državnem svetu

Včeraj so se soboški mestni svetniki še zadnjič sestali v tem mandatu. Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi zapisnika prejšnje, 28. redne seje, so potrdili predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico ”Jezera” v Rakičanu in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota.

Predlog Sklepa o podaji soglasja k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela direktorici javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota so zaradi pravnih neskladnosti umaknili iz dnevnega reda, predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice s področja kulture pa zavrnili, saj se z izplačilom ni strinjala več kot polovica prisotnih svetnikov.

Mestno občino Murska Sobota bodo na volitvah člana Državnega sveta Republike Slovenije predstavljali elektorji Marjan Gujt, Miran Forjanič, Darko Rudaš in Bernardka Ružič. Kot kandidatka za bodočo državno svetnico so potrdili edino predlagano kandidatko Jasmino Opec. 

M.Z.