Kdo vse še do solidarnostnega dodatka

Vir:Pixabay

Vlada RS je v sklopu predloga ukrepov drugega svežnja za odpravo posledic epidemije koronavirusa izdelala predlog za prejem solidarnostnega dodatka. V kolikor bo v prihodnje predlog sprejet, ga lahko pričakujejo:

V višini 150,00 evrov

 • upravičenci poklicnih pokojnin,
 • upokojenci, ki imajo status kmeta, so starejši od 65 let in niso bili vključeni v katerokoli drugo skupino, ki je upravičena do dodatka,
 • študentje, ki se šolajo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena ZPIZ-2,
 • družinski pomočniki po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
 • upravičenci do starševskega dodatka,
 • upravičenci do dodatka za nego otroka,
 • rejniki,
 • upravičenci do materinskega oziroma starševskega nadomestila po zakonu,
 • upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu,
 • vojni veterani in invalidi.

V višini 30,00 evrov

 • starši za otroka do 18. leta, ki prejemajo tudi otroški dodatek in so uvrščeni med prvim in šestim dohodkovnim razredom.

Solidarnostni dodatki bodo (v koliokor bodo sprejeti) izplačani 30. junija 2020

Uredništvo