Kdo želi uspešni direktorici Vulkanije na goričkem spodnesti stolček?

Za uspešno delovanje v Doživljajskem parku Vulkanija skrbi sedanja direktorica (in domačinka) Danijela Krpič. Toda, ker se ji štiri letni mandat direktorovanja izteka, je Občina Grad (kot ustanoviteljica zavoda) sprožila postopek javnega razpisa. Na podlagi Odloka o ustanovitvi Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad (ZUKD GRAD), direktorja na podlagi javnega razpisa imenuje ustanovitelj (občinski svetniki), pred tem pa si pridobi mnenje Sveta zavoda. Po naših informacijah z delom sedanje direktorice naj ne bi bila zadovoljna županja Cvetka Ficko, zato se pričakuje močno lobiranje za kandidata, ki je “bliže” sedanji županji.

Svet zavoda ZUKD GRAD pet članski, pridobljeno mnenje le tega pa za svetnike ni zavezujoče!

Svet zavoda šteje pet članov, od katerih so trije predstavniki ustanovitelja, en je predstavnik delavcev zavoda, en pa je predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. KMVI (Komisija za volitve in imenovanja – posvetovalno oz. delovno telo občine) je v izbirnem postopku Svetu zavoda posredovala štiri kandidate, vsi pa naj bi ustrezali razpisnim pogojem za imenovanje (pogoje določa 12. člen odloka; podrobno v www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20161017), zato je Svet zavoda postopek lahko nadaljeval.

V ponedeljek, 17.7.2017, se je Svet zavoda že sestal in po naših informacijah podal pozitivno mnenje sedanji direktorici Danijeli Krpič. 

Bodo občinski svetniki “nagradili” delo sedanje direktorice, domačinke Danijele Krpič ali bo prevladalo “lobiranje” županje!

Danes bo epilog bodočega direktorovanja “Vulkaniji” znan. Svetniki bodo namreč na današnji Izredni seji (drugi v tem mandatu) občinskega sveta odločali ali bodo nagradili dobro delo sedanje direktorice in upoštevali tudi posredovano mnenje prvih nadzornikov (torej Sveta zavoda) ali pa bodo podprli kandidata, ki si ga na tem mestu želi županja.

Uredništvo