Kitajska vzorno v boj proti podnebnim spremembam!

Kitajska se je že v letu 2011 uvrstila med t.i. razvite države na podlagi podatka o izpustu toplogrednih plinov na prebivalca. Če je največji onesnaževalec Amerika, je na drugem mestu Kitajska, skupno pa v ozračje spušča več CO2 emisij kot Evropa. Toda, na alarmantno stanje, ki ga lahko večkrat spremljamo na TV ekranih, ko njeni prebivalci domove zapuščajo v maskah, je končno prišlo do ukrepov. Kitajska namreč že gradi zeleno mesto, ki bo jasen pokazatelj, da “gredo” v pravo smer in bodo spoštovali zavezo iz t.i. Pariške konvencije.

Zeleno gozdno mesto bo ponujalo pravi zeleni raj za kar 30.000 prebivalcev!

Zeleno gozdno mesto bo stalo v provinci Guangxi na območju Luizhou, ki šteje 1.5 MIO prebivalcev. Svež zrak skozi absorbcijo kar 10.000 ton CO2 (ogljikovega dioksida) in filtracijo skoraj 57 ton onesnaženih delcev bo zagotovilo cca. 40.000 dreves različnih vrst. V mestu bo seveda prevladovala vožnja z električnim vlakom, katera sama izvedba infrastrukture pa bo omogočala vožnjo še električnim avtomobilom, je zapisano v časopisu Dnevnik. Tudi stavbe se bodo “napajale” zeleno, saj bodo za svoje potrebe uporabljale geotermalno in sončno energijo, hkrati pa z zaraščanjem streh (zeleno zasaditvijo streh) in rasti na balkonih poskrbele za dušenje hrupa in prevzem vloge zniževanja temperature mesta. Idejni oče zasnove celotnega mesta je Italijan Stefano Boeri Architeti, mesto pa bo zaživelo že v letu 2020.

Italijan pa že projektira dva zelena bisera (nebotičnika) v trenutno najbolj onesnaženem mestu Kitajske Shijiazhuang. Bravo Kitajska, vzorno naprej!

Uredništvo