Kje vidi županski kandidat Bojan Petrijan Mestno občino Murska Sobota čez deset let?

Foto:F.Z.

Županski kandidat Mestne občine Murska Sobota Bojan Petrijan je včeraj začel s prvimi obiski primestnih vasi. Obiskal je krajane Markišavec in Polane, predstavil ključne težave, v katerih se je znašla občina in podal rešitve v programskih izhodiščih.

Nujno pristopiti k znižrvanju visoke stopnje brezposelnosti (povprečno čez 15%) in zaustaviti trend upada populacije!

Petrijan je izpostavil , da se Mestna Občina Murska Sobota sooča z dvema ključnima težavama, kar jo uvršča med neuspešna mesta. To sta slaba demografska slika, še posebej upad populacije (danes le še 18.870 prebivalcev) ter visoka povprečna stopnja brezposelnosti (čez 15%). Pove, da so se v podobnih težavah (zaradi globalizacije) znašla mnoga, danes že uspešna mesta. Ker so pravočasno prepoznale ti dve nevarnosti in ju reševale, so danes mesta visoke gospodarske rasti in produktivnosti, inovativnosti, izobraženega kadra, dodane vrednosti na zaposlenega…Vse to pa jim je občutno dvignilo kakovost življenja. Odgovore na težave in dejanske potrebe občank in občanov je Petrijan strnil v programskih izhodiščih:

  •  V bodočih proračunih MOMS (Mestna občina Murska Sobota) bo z neposrednimi investicijami »fokus« preusmerjen v zagotavljanje delovnih mest v realnem sektorju; še posebej v mikro podjetjih skozi vzpostavljanje proizvodnih kapacitet
  • V vrtcu bo vsak otrok imel možnost učenja dveh tujih jezikov, v šoli pa ravnanja z denarjem in uporabe le tega v podjetništvu
  • Vse enote vrtca in osnovne šole se bodo oskrbovale z doma pridelano lokalno hrano
  • Gradile in odkupovale se bodo nove stanovanjske površine, mladi pa bodo povabljeni, da ostajajo ali si za kraj bivanja izberejo murskosoboško občino.
  • Vzpostavljale se bodo bivanjske skupnosti v katerih bo oseba s potrebnimi kompetencami za njihovo varno dnevno bivanje. Sodoben vozni park bo omogočil mobilnost za vse dnevne potrebe znotraj občine in znotraj sosednjih občin.
  • Sleherni predlog potencialne podražitve cen JGS (Javno gospodarske službe) bo moral vsebovati ukrepe racionalizacij, na nadzorniških stolčkih pa bodo lahko izbrani kandidati predlagani od občank in občanov
  • Sistem (in mikrosistemi) daljinskega ogrevanja ter subvencije gospodinjstvom bodo odpravile čezmerno onesnaženost s PM-10 delci in prezgodnjo umiranje in zbolevanje.
Foto:F.Z.

Sicer pa je Petrijan predstavitev zaključil z videnjem, kje vidi občino po desetih letih, če bo izvoljen za župana.

“Vidim jo kot varno, zeleno, športno turistično ter kulturno izobraževalno središče. Zaposlitve v mikro podjetjih so izboljšale kakovost bivanja prebivalcev. Vzpostavljene so bivanjske skupnosti, mini vozni park zagotavlja mobilnost starejšim. Kažejo se pozitivni učinki zgodnjega učenja tujih jezikov in ravnanja z orodji že v vrtcu, osnovnošolci so nadpovprečni pri poznavanju ravnanja z denarjem in podjetniškem razmišljanju. Lokalno pridelana hrana za potrebe vrtca in šol je primer odlične prakse, že potekajo pogovori za še večje ambicije. V »Centru viharjenja idej« so nastali prvi patenti, center mesta je živ, koncerti svetovnih skupin so »Soboto« umestili na svetovni zemljevid”

Uredništvo