Kmalu občutnejša podražitev ekonomske cene vrtca Murska Sobota?

Vir: www.vrtec-ms.si

“Na mizi” murskosoboške občine je predlog za dvig ekonomske cene vrtca, ki bi po novem znašala 439,70 EUR. Gre za slabih 8,1 % podražitev oz slabih 33 EUR.

Ključen razlog podražitve – zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju, opredeljeno v decembrskem dogovoru med vlado in sindikati!

Sicer pa predlagatelj kot ključen razlog neizogibne podražitve cene vrtca omenja podpis kolektivne pogodbe med vlado in sindikati. Slednja je privedla do dviga plač vsem zaposlenim za en (4 %), nekaterim pa zaradi določenega obdobja zamrznitve napredovanj za dodatnih enega do dveh plačnih razredov (8 %).

Mestna občina Murska Sobota pa že od samega začetka izračuna ekonomske cene priznava staršem, ki živijo v MOMS subvencijo v višini 70,20 EUR, kar nekoliko “oblaži” končni delež plačila staršev. Bodo svetniki MOMS v četrtek, ko bodo obravnavali predlog o občutnem dvigu ekonomske cene še našli kakšno rešitev?