Vladna ignoranca do kmetov nima meja, potrpežljivost kmetov pa pojenja

Zakon o ohranjanju narave in predlog uredbe, ki predvideva tudi strožje režime na določenih območjih Nature 2000, sta v neskladju z Ustavo RS. Tako ugotavlja pravno mnenje, ki ga je pri Inštitutu za javno upravo naročila Zadružna zveza Slovenije.

V Zadružni zvezi Slovenije opozarjajo, da predlog uredbe o upravljanju območij Natura 2000 za obdobje 2023–2028 na območju Ljubljanskega barja predvideva obvezno izvajanje prilagojene kmetijske prakse, zaradi česar številne dejavnosti ne bi bile več dovoljene oziroma bi bile dovoljene le pod strogimi pogoji.

Vlada z uredbo kmetom nalaga obveznosti, za katere ni zakonske podlage, obenem pa so kmetom kršene ustavno zagotovljene pravice do uživanja zasebne lastnine in svobodne gospodarske pobude. Pravnika Rajko Pirnat in Katja Štemberger, ki sta pravno mnenje pripravila, sta mnenja, da so vse določbe, ki predstavljajo poseg v pravice oziroma nalagajo obveznosti, ki posledično zmanjšujejo možnost uresničevanja ustavnih pravic, neustavne.

Kmetje zahtevajo, da se predlog uredbe umakne oziroma da se črtajo sporne določbe. V kolikor bo vlada vztrajala, bodo na ustavno sodišče podali predlog za ustavno presojo in predlagali tudi začasno zadržanje izvajanja. 

Zaradi vladnega vztrajanja pri predlogu Zakona o zaščiti živali, ki med drugim uvaja živalsko policijo v obliki pooblaščenih svetovalcev s 40-urnim tečajem, tako imenovano čipiranje vseh mačk in obvezne kamere v klavnicah, kmetom popušča potrpežljivost. V kolikor v drugem branju poslanci DZ ne spremenijo določb predloga zakona, kmetje napovedujejo celo gverilske akcije. Iz ust številnih kmetov je bilo že slišati, da bo v primeru uvedbe živalske policije na katerega od inšpektorjev verjetno “padla kakšna lata.”

Kako daleč bo šla vlada z vsiljevanjem zelene agende, v tem trenutku ni znano. Dejstvo pa je, da kmetom popuščajo živci in da jih je vse več mnenja, da bodo svoje dosegli le s silo. Kdaj torej lahko ne glede na Jankovićevo uvedbo kazni pričakujemo kupe gnoja v središču Ljubljane?

M.Z.