Kmetje, pozor! Hitro po denar iz razpisov MKGP-prvi že kmalu v januarju!

Vir:Pixabay

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo iz Programa za razvoj podeželja 2014-2020 – ukrep Sodelovanje (ukrep 16) objavilo razpis za dva podukrepa. Gre za podukrep 16.2, ki sofinancira projekte za razvoj novih izdelkov in tehnologij in podukrep 16.5, kjer se sofinancirajo naložbe, ki izboljšujejo stanje kmetije in okolja.

Na voljo kar 8,8 MIO EUR denarja za sofinanciranje podukrepa 16.2

Ukrep 16.2 sofinancira razvoj novih proizvodov, praks in tehnologij s ciljem vzpostavitve sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Ciljne skupine oz. upravičenci pa morajo v projektu dokazati prispevnost k doseganju zastavljenih ciljev razvoja podeželja.

Ukrep 16.5 sofinancira projekte, ki bodo prispevali k doseganju okoljskih in naravovarstvenih ciljev razvoja podeželja. Gre za projekte, ki izboljšujejo stanja vrst in habitatnih tipov NATURA 2000, skrbijo in učinkovito upravljajo z naravnimi vrednotami ter projekti, ki bodo prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda, je zapisal vir www.program-podezelja.si.

Ministrstvo pa potencialne prijavitelje opozarja, da so v mesecu februarju predvideni še razpisi za podjetja (mala, srednja in velika podjetja) po ukrepu 4.2. in 8.4 Prvi omogoča potencialnim prijaviteljem sofinaciranje naložb v razvoj, predelavo in trženje kmetijskih izdelkov, drugi pa lastnikom gozdov omogoča sofinanciranje odprave škode v gozdovih.