Razmere v slovenskem kmetijstvu so nevzdržne

V zadnjih tednih so predstavniki Sindikata kmetov Slovenije širšo javnost in vlado Roberta Goloba podrobno seznanili z nezadovoljstvom slovenskih kmetov zaradi alarmantnih razmer, ki trenutno vladajo v kmetijstvu.

Po srečanju s predsednikom vlade Republike Slovenije Robertom Golobom, ki je bilo 3. aprila, so se danes srečali tudi s predsednico Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Srečanja se je udeležilo pet nevladnih kmetijskih organizacij.

Predstavniki kmetov so jo seznanili s težavami slovenskega kmetijstva, pri čemer so izpostavili problem zemljišč, ki spadajo v okvir NATURE 2000. Prav tako so opozorili na okoljsko občutljivo trajno travinje (OOTT), pogojenosti in izgube kmetijskih zemljišč, saj se povprečno 800 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč na leto pozida. Ta zemljišča je potrebno bolje varovati še posebej zaradi tega, ker je več kot polovica kmetijskih zemljišč na občutljivih območjih po uredbi o trajnostni rabi pesticidov.

Posebej so opozorili tudi na vzpostavljanje režimov na kmetijskih zemljiščih na podlagi parcialnih interesov, pri čemur vedno najkrajšo potegnemo kmetje.

Predsednico so opozorili, de je v Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami  najmanj kmetijske zemlje na prebivalca (le 800 m2), kar pomeni veliko grožnjo prehranski varnosti. Zaradi pritiskov aktualne vladne politike se ta zemljišča še zmanjšujejo, zato  za ukrepanje v dobrobit slovenske prehranske varnosti časa ni več.

Kot eno izmed večjih težav slovenskega kmetijstva kmetje navajajo tudi visoko povprečno starost gospodarjev kmetij (63 let), kar pomeni, da interes za kmetovanje zaradi katastrofalne vladne politike zelo upada. Vse to na dolgi rok še dodatno ogroža prehransko varnost Slovenije.

Glede pogojenosti so predsednico opozorili, da želijo zgolj enake pogoje kot ostali evropski kmetje. Nerazumne zahteve, ki jih postavlja domači uradniški aparat, bodo slovensko kmetijstvo uničile. Zaradi napovedanih novih davkov, obdavčitve območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter na davkov na nepremičnine za kmetijske objekte slovensko kmetijstvo postaja na evropskem trgu popolnoma nekonkurenčno. Prav tako so predstavili problem prevelikega števila zveri in divjadi in zahtevali takojšnje ukrepanje.

Po predstavitvi 15 točk, ki so jih na opozorilnem protestu predali tudi vladi, so se dogovorili za obisk predsednice na nekaj kmetijah v mesecu juniju tega leta, kjer jo bodo seznanili z realnim stanjem kmetijstva na terenu. V jesenskem času kmetje načrtujejo organizacijo foruma o kmetijstvu, kjer bodo opravili poglobljen pregled stanja slovenskega kmetijstva. 

Na povabilo kmetov, da postane ambasadorka slovenskega kmeta, je predsednica obljubila, da se bo seznanila z obveznostmi in podala odgovor na ta predlog. Ob koncu srečanja je Pirc Musarjeva izrazila nemoč glede odločanja o predstavljeni problematiki, ima pa možnost neformalnega vpliva za dobrobit kmetov.

Kmetje so predsednico pozvali, da kot inštitucija po svojih močeh vpliva v dobro slovenskega kmeta in s tem pripomore k boljši prihodnosti ter prehranski varnosti vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Kakšni bodo nadaljnji koraki predsednice, v tem trenutku še ni znano.

M.Z.