Koliko denarja iz proračuna Občine Murska Sobota je že odteklo v podjetje vplivnega člana stranke SD, Matevža Frangeža?

Vir: www.murska-sobota.si

Zakaj Občina Murska Sobota redno, zdaj že mesečno nakazuje denar podjetju Zgodba d.o.o.? Za kakšne poslovne ali podjetniške storitve gre, ki jih vseh, sedaj že 54 zaposlenih v občinski upravi z vsemi strokovnimi kompetencami ne premore? In zakaj ravno podjetju, katera sedež je v Mariboru in je v 1/3 lastništvu vplivneža iz vrst SD, Matevža Frangeža?

Denar že nekaj časa odteka na TRR podjetja Zgodba d.o.o., katere 1/3 lastnik je Matevž Frangež, vplivni član stranke SD!

Očitno, da župan Jevšk in direktor Ðurov menita, da občani Občine Murska Sobota potrebujejo obveščanje na višjem, bolj “začinjenem”, prepričljivejšem nivoju, morda takšnem, ki bo še bolj zmanipuliralo potencialnega bralca? Je bilo za le to potrebno najeti podjetje, ki ga z 1/3 deležem obvladuje vplivnež iz vrst SD?

Podjetje Zgodba d.o.o. poleg vplivnega člana stranke SD Matevža Frangeža (bivši poslanec SD, kandidat za župana občine Maribor v zadnjem mandatu, bivši državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja) lastniško obvladujeta še Jure Struc, bivši direktor časopisa Večer (sedaj tudi direktor podjetja Zgodba d.o.o.) ter Mitja Blagajac, bivši direktor za marketing pti časopisu Večer. Podjetje ima pod svojo dejavnost registrirane t.i. “Podjetniške in poslovne storitve”!

Prva nakazila podjetju iz proračuna občine že v letu 2015, skoraj 5.500 EUR, v letu 2016 cca. 5.700, v 2017 že 24.787 EUR. Sodelovanje še poteka, kar kaže izplačilo v mesecu januarju 2018 v višini cca. 2700 EUR!

Sicer pa ima podjetje 2 zaposlena, ustanovljeno je bilo v juniju leta 2015 in je na svoj TRR do vključno 31.12.2017 (samo iz naslova virov, ki so zavezane svoje transakcije prijaviti v aplikacijo Erar) prejelo 106.956,40 EUR. Od Ministrstva za okolje in prostor 41.132,00 EUR, od Občine Murska Sobota 38.758,00 EUR, od Občine Ptuj 15.127 EUR ter od Javnega podjetja Nigrad d.d. slabih 12.000 EUR. Naključja?

Uredništvo