Sprememba pravilnikov o denarni pomoči novorojencem in turistični taksi

Na novembrski seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice so med drugim sprejeli še spremembo pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence. Občina Moravske Toplice bo staršem po novem namenila kar 1.200 evrov pomoči za vsakega novega člana družine. Na tokratni seji pa so pravilnik spremenili v delu, ki, se nanaša na pogoj za pridobitev enkratne denarne pomoči. Ker je v preteklosti prihajalo do špekulacij, bosta novorojenec in starš morala imeti stalno prebivališče v občini tako na dan rojstva otroka, kakor na dan vložitve vloge. Prej je veljalo, da morata imeti eden od staršev in novorojenec stalno prebivališče v občini le v času reševanje vloge.

foto: moravske-toplice.si

Sicer je novembrska seja minila v mirnem vzdušju, poleg sprememb pravilnika o novorojencih pa so svetnice in svetniki praktično soglasno sprejeli še spremembo odloka o turistični in promocijski taksi, ki se bo zvišala iz 2 € na 2,5€. S spremembo so tudi v Moravskih Toplicah sledili julijskemu sklepu sveta pomurske razvojne regije, ki je na predlog radenskega župana Romana Leljaka sprejel poenotenje glede dviga turistične takse. Do sedaj je turistična taksa znašala 2 evra, od tega je 1,60 evra prejela občina, 40 centov pa je šlo na račun Slovenske turistične organizacije kot promocijska taksa. Z letom 2024 pa bo gost za vsako prenočitev plačal 2,50 evra takse, pri čemer bo dva evra prejela  občina, pol evra pa Slovenska turistična organizacija za namen promocije slovenskega turizma.

M.Z.